Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 20 artikler om Vekst

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Vekst gjennom innovasjon er den tredje vanlige vekststrategien for virksomheter.

Siden alle produkter, tjenester, systemer, strukturer, prosesser, kulturer og organisasjoner har en livssyklus fra de blir født til de dør og blir erstattet av nye produkter, tjenester, systemer, strukturer, prosesser, kulturer og organisasjoner som tar over deres funksjon, er innovasjon ikke noe en virksomhet kan velge eller ikke. Det er en dyd av nødvendighet hvis virksomheten ønsker å overleve på lengre sikt.

Innovasjonsmål og -strategier

Innovasjonen er nødvendig på alle områder i organisasjonen. Det holder ikke bare å fokusere på produktutvikling for å komme opp med stadig nye produkter, tjenester og verditilbud som kan skape ny markedsvekst. Innovasjonen som skal legge grunnlaget for vekst på skje innenfor alle perspektivene som inngår i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse. Noe som er prøvd illustrert i modellen som viser hvilke områder innovasjonen må ta for seg og hvilke områder det må lages et innovasjonsmål for som støttes av en innovasjonsstrategi som viser hvordan innovasjonsmålet skal nås.

Et delmål til vekstmålet

Innovasjonsmålene er delmål til vekstmålet innenfor hvert av perspektivene i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse. Dette fordi innovasjonens formål er å oppnå en eller annen form for økonomisk-, markeds-, organisatorisk-, prosess- eller kundeverdi vekst som sluttresultat.

Ettersom innovasjonen er så viktig for enhver virksomhet og ettersom dette er et så omfattende og komplisert fagfelt har vi valgt å ta for oss innovasjons begrepet i en egen artikkelserie.

Du leser nå artikkelserien: Vekst

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Organisk vekstFilialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Vekst og vekstledelse
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Grønn og grå vekst
 • Vekstfaktorer: – Hva avgjør bedriftens vekst?
 • Kvalitet – en viktig del av vekstbegrepet
 • Vekstmål
 • Vekststrategi
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier
 • Ansoff’s ekspansjonmatrise (vekstmatrise)
 • Vekststigen
 • Organisk vekst
 • Vekst gjennom innovasjon
 • Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)
 • Medlemskjede (frivillig kjede)
 • Franchise & franchisekjede
 • Fusjon og oppkjøp
 • Allianse
 • Vekststrategier for et merke
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.