Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelserien vil du lære hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du bør gå frem for å utvikle en.

hybrid-verdikjede

Hva er en hybrid-verdikjede?

En hybrid verdikjede er som det går frem av navnet en verdikjede som kombinerer to verdikjeder. I dette tilfellet snakker vi om å lage en ny verdikjede ved å kombinere de beste og mest formålstjenlige elementene fra den tradisjonelle- og nye digitale verdikjeden som har vokst frem det siste 10 året i en ny slagkraftig hybrid-verdikjede.


Definisjon >> Hybrid-verdikjede

En hybrid-verdikjede kan defineres som:

En verdiskapningprosess som kombinerer en fysisk- og en digital verdikjede til en enhetlig verdikjede

Hva inngår i en hybrid-verdikjede?

Hvilke oppgaver og verdielementer som bør hentes ut i fra den tradisjonelle og digitale verdikjeden, og hvordan disse bør settes sammen (konfigureres) i den nye hybride-verdikjeden, vil alltid måtte variere fra virksomhet til virksomhet, da dette vil være et situasjonsbestemt valg som vil bli styrt av dagens konkurransesituasjon, markedet, virksomhetens ressurser og deres fremtidsplaner.

En tradisjonelle verdikjede + en digital verdikjede = en hybrid-verdikjede

Utgangspunktet et dagens verdikjede

Utgangspunktet for utviklingen av en hybrid-verdikjede er alltid virksomhetens eksisterende verdikjede.

For tradisjonelle virksomheter vil det med andre ord være snakk om å treffe et valg om hvilke digitale systemer og elementer fra de klassiske digitale verdikjedene virksomheten skal trekke inn i sin nye hybride-verdikjede. 

Når dette er sagt må det samtidig legges til at verken den tradisjonelle eller den digitale verdikjeden kan omtales som “en” verdikjede. Begge begrepene er samlebetegnelser for flere svært ulike verdikjeder. Dette er viktige å påpeke, da verdikjeden til en industribedrift som produserer standardprodukter, en tjenesteyter eller systemleverandør er grunnleggende forskjellige. 

Når det gjelder de tradisjonelle verdikjedene som er det normale utgangspunktet for hybride-verdikjeder, er det vanlig å skille mellom tre grunnleggende forskjellige verdikonfigurasjoner som alle omtales som “tradisjonelle verdikjeder“:

Verdikjeden ett uttrykk for den mest effektive verdiskapningprosessen

Ettersom en verdikjede er en beskrivelse av hvordan virksomheten mest effektivt skaper de kundeverdiene (produktene og tjenestene) de har lovet sine kunder, vil en verdikjede alltid være ett uttrykk for hva virksomheten selv mener er den beste måten å skape disse verdiene på.

Hvilken måte som anses som den mest effektive måten å skape kundeverdier på vil imidlertid alltid være avhengig av hva som skal skapes, hvilke teknologier og ressurser virksomheten har tilgang til og kundenes forventninger og krav til sluttresultatet som skapes.

Etterhvert som ny teknologi kommer oppstår så mye måter å skape disse verdiene på. Samtidig som kundenes forventninger og preferanser endres. Noe som igjen gjør at verdikjedene kontinuerlig må endres for å være i stand til å skape de lovede kundeverdiene på den mest effektive måten i forhold til konkurrentenes verdikjede.

Fra fysiske til digitale salgs- og distribusjonskanaler

Frem til årtusenskifte dominerte de tradisjonelle verdikjedene med produsenter som distribuerte varene sine gjennom mellomledd til en mengde detaljister som solgt varen direkte til kunden i forretningen sin. Dette gjaldt såvel forbruker- som bedrifts- og institusjonvaremarkedet, men etter årtusenskifte har trenden gått den motsatte veien. 

distribusjonskanaler
De tradisjonelle salgs- og distribusjonskanalene

De digitale salgs- og distribusjonskanalene skiller seg fra de fysiske ved at vi ikke trenger noen mellomledd. Produktene og tjenestene selges gjennom produsentens egne e-handelsløsninger eller via en digital tredjeparts leverandør. F.eks. en handelsportal som Amazon  og eBuy. Dette fjerner mange fordyrende mellomledd og gir dermed virksomheten lavere salgs- og distribusjonskostnader. Vi kan dermed sette opp følgende prinsipielle modell for de digitale salgskanalene.

Digitale salgskanaler
Digitale salgskanaler

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss