Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du utvikler en.

Hybrid-verdikjede

Hva er en hybrid-verdikjede?

En hybrid verdikjede er som det går frem av navnet en kombinasjon av to verdikjeder. Det vi si en verdikjede som kombinere de beste og mest formålstjenlige elementene fra en fysisk- og digital verdikjede.

Tradisjonelle verdikjede + Digital verdikjede = Hybrid-verdikjede

Definisjon

En hybrid-verdikjede kan defineres som:

En verdiskapningprosess som kombinerer en fysisk- og en digital verdikjede til en enhetlig verdikjede

Mange hybride verdikjeder er en mellomløsning, på veien fra å gå fra en tradisjonell (fysisk) verdikjede til å bli en digital verdikjede. Imidlertid kan ikke alle fysiske verdikjeder digitaliseres. Mange digitale produkter og tjenester krever at virksomheten også har en fysisk verdikjede. Dette gjelder f.eks. Internett og mobiltjenestene til TeleNor. Selv om deres Internett og mobiltjenester er rene digitale produkter, krever disse produktene at TeleNor først har et landsdekkende mobil og Internett nettverk. Dette er et fysisk nettverk bestående av tusenvis av kilometer med kabler og mobil-sendere/mottakere. Hver gang et Internett abonnement selges til et nytt hjem kreves det i tillegg at det strekkes en fysisk Internett linje inn til hjemmet som kobles til Internett med en router. Deres verdikjede må derfor alltid forbi en hybrid-verdikjede for å kunne tilby deres kunder de tjenestene de forventer.

Hva inngår i en hybrid-verdikjede?

Hvilke oppgaver og verdielementer som bør hentes ut i fra den tradisjonelle og digitale verdikjeden, og hvordan disse bør settes sammen (konfigureres) i den nye hybride-verdikjeden, vil alltid måtte variere fra virksomhet til virksomhet. Dette fordi denne konfigurasjonen alltid vil måtte være situasjonsbestemt og styrt av dagens konkurransesituasjon, marked, tilgjengelige ressurser og fremtidsplaner.

Utgangspunktet et dagens verdikjede

Utgangspunktet for utviklingen av en hybrid-verdikjede er alltid virksomhetens eksisterende verdikjede.

For tradisjonelle virksomheter vil dette være snakk om å treffe et valg om hvilke digitale systemer og elementer fra dagens verdikjede som skal trekke inn i den nye hybride-verdikjeden.

Når det gjelder de tradisjonelle verdikjedene som er utgangspunktet for de hybride-verdikjedene, er det vanlig å skille mellom tre grunnleggende forskjellige verdikonfigurasjoner som alle omtales som “tradisjonelle verdikjeder“:

Verdikjeden ett uttrykk for den mest effektive verdiskapningprosessen

Ettersom en verdikjede er en angivelse av hvordan virksomheten mest effektivt skal skape de produktene og tjenestene de har lovet sine kunder, vil en verdikjede alltid være ett uttrykk for hva virksomheten selv mener er den beste måten å skape disse kundeverdiene på.

Hvilken måte som anses som den mest effektive måten å skape disse kundeverdier på vil imidlertid alltid være avhengig av hva som skal skapes, hvilke teknologier og ressurser virksomheten har tilgang til, og kundenes forventninger og krav til sluttresultatet.

Når ny teknologi kommer på markedet oppstår det alltid nye måter å skape dagens kundeverdier på. Samtidig som kundenes forventninger og preferanser endres. Noe som  gjør at verdikjedene kontinuerlig må endres for å være i stand til å skape de lovede kundeverdiene på den mest effektive måten.

Fra fysiske til digitale salgs- og distribusjonskanaler

Frem til årtusenskifte dominerte de tradisjonelle verdikjedene, med produsenter som distribuerte produktene sine gjennom mellomledd til en mengde detaljister som solgt varene direkte til kunden i forretningen sin. Etter årtusenskifte har trenden gått den motsatte veien. 

distribusjonskanaler
De tradisjonelle salgs- og distribusjonskanalene

De digitale salgs- og distribusjonskanalene skiller seg fra de fysiske ved at vi ikke trenger noen mellomledd. Produktene og tjenestene selges gjennom produsentens egne e-handelsløsninger eller via en digital tredjeparts leverandør. F.eks. en handelsportal som Amazon  og eBuy. Dette fjerner mange fordyrende mellomledd og gir dermed virksomheten lavere salgs- og distribusjonskostnader. Vi kan dermed sette opp følgende prinsipielle modell for de digitale salgskanalene.

Digitale salgskanaler
Digitale salgskanaler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss