Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er varsling?

Å varsle er:

“en rett til å si fra om kritikkverdige forhold de blir kjent med på arbeidsplassen”.

For eksempel:

  • Opplysninger om kriminelle forhold
  • Mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud
  • Brudd med virksomhetens etiske retningslinjer
  • Mobbing og trakassering
  • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

For at det skal være et varsel må hendelsen være noe du har observert, og ikke noe som har rammet deg selv. Det er heller ikke varsling når det er hendelser som skal rapporteres som avvik. Varsleren trenger heller ikke å jobbe i organisasjonen på det tidspunktet varslet fant sted. Varsleren kan være en tidligere ansatt.

Intern og ekstern varsling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.