Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Budsjett typer
Photo by Sincerely Media

Et fullstendig (totalt) budsjettsystem omfatter alle bedriftens aktiviteter. Budsjettene kan systematiseres i tre hovedbudsjett:

 1. Driftsbudsjett
 2. Finansbudsjett
 3. Totalbudsjett

Disse hovedbudsjettene inndeles så i en rekke under/delbudsjetter. En systematisk oversikt over det totale budsjettsystemet kan settes opp slik:

1. Driftsbudsjett

 • Salgsbudsjett
 • Reklamebudsjett
 • Lagerbudsjett
 • Innkjøpsbudsjett
 • Lønnsbudsjett
 • Driftsbudsjett

2. Finansbudsjettet

 • Investeringsbudsjett
 • Likviditets budsjett

3. Totalbudsjetter

 • Resultatbudsjett
 • Balansebudsjett
 • Driftsbudsjettene

Driftsbudsjettene skal gi en rasjonell handlingsplan for den løpende drift. De må spesifiseres ytterligere i detaljbudsjetter for de enkelte ansvarsområder som organisasjonen kan deles inn i. Det personlige ansvar og motivasjon kommer inn som det bærende element på de forskjellige nivåer.

Finansbudsjetter

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss