Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Parallell plott er en enkel metode for å sammenligne to stikkprøver.

Metoden går ut på å legger inn verdiene til begge stikkprøvene i et plott. Parallell plottet leder ikke oppmerksomheten først og fremst mot verdiene til hver enkelt stikkprøve, men mot hvordan stikkprøvene står i forhold til hverandre. Parallell plottet under viser helt klart at variabelen “menn” har langt større verdier enn variabelen “kvinner“.

Parallell plott er spesielt egnet når vi ønsker å få en grafisk fremstilling av trender.

Med trend mener vi:

En utviklingsretning i samfunnet eller markedet.

Skal man fremstille grafiske trender og sammenligne dem, må man imidlertid være klar over at det vil finnes mange ulike trender i ethvert samfunn eller marked. Noen forsterker hverandre, og dermed påvirker de utviklingen sammen. Andre trender virker i motsatt retning.

Paralell trend

Økning for den ene, reduseres den andre. Trendene skaper derfor forskjellige virkninger i samfunnet.

Hans Lund (1982 skiller mellom følgende trender:

Parallelle trender

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss