agenturer.no

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Personlig økonomi

Selv om ingen av oss liker å tenke på døden vil vi alle dø en gang, og kanskje fortere enn vi aner. Ulykker og sykdommer kan komme fort og brutalt og medføre at vi dør. Det er derfor viktig at vi tør snakke om døden og planlegger hva som skal skje den dagen vi går bort. Spesielt viktig er det for de fleste av oss å sikre at våre etterlatte har et trygt økonomisk liv etter at vi går bort. La oss derfor se litt nærmere på hva vi bør tenke på i denne sammenheng:

Arv og testament

For å sørge for at dine formuesgjenstander går til dem du mener har gjort seg fortjent til dem og for å sikre dine etterlatte økonomisk er det å anbefale at man skriver et testament som sendes til tingretten for oppbevaring. Her gjelder det bare å sette seg inn i reglene i arveloven slik at testamentet ikke kommer i konflikt med livsarvingenes pliktarv og ektefelle/samboers minstekrav som etterlatt.

Les mer:

Annonse

Familiebedrift

Har man en familiebedrift er det her også viktig at man har tenkt ut hvordan generasjonsskifte skal skje og at man har lagt en strategi for denne prosessen. Er generasjonsskifte ikke gjennomført før du dør, bør testamentet angi hvordan denne prosessen skal foregå.

Les mer:

Gjenlevende- og barnepensjon

Er du norsk statsborger og medlem av folketrygden har også din ektefelle/samboer og barn under 18 år krav på gjenlevende- og barnepensjon. Pensjoner som skal hjelpe dem å fortsette sine liv rent økonomisk hvis du skulle dø før ektefelle/samboer nådde alderspensjon alderen eller før barna dine ble 18-21 år. 

Les mer:

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << UførhetArv og arveregler >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Parforhold og samboeravtale
 • Forsikring: Hvilke trenger du for å sikre din økonomiske fremtid?
 • Uførhet
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon