Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvis vi ser på forretningsmodellene vi benytter oss av for å tjene penger på våre forretningsideer i et historisk perspektiv er det lett å se at de har gått igjennom en evolusjonær prosess hvor forretningsmodellene i stor grad har blitt tilpasset det rådende teknologiske paradigme på denne tiden. 

Utviklingen drives av de teknologiske paradigmene

Med dette menes at vi begynte å ta ibruk helt andre forretningsmodeller for å gjøre forretning etter den første industrielle revolusjon i forhold til tiden før den industrielle revolusjon. Disse forretningsmodellene var et resultat av de mulighetene den industrielle revolusjon gav oss og hvilke samfunnsendringer dette paradigme krevde for å fungere. 

Når den andre- og tredje industrielle revolusjon kom endres disse forretningsmodellene seg igjen for å tilpasse dem til selskapets verdiskapningsprosess og ønske om stadig større stordriftsfordeler for å redusere kostnadene og øke lønnsomheten. 

De største endringene i forretningsmodellene de siste 50 årene har vi fått sett de siste 20 årene som et resultat av den digitale revolusjonen og muligheten det nye digitale paradigme gir oss. Det er denne fjerde industrielle revolusjonen som idag er den største driveren bak de nye digitale forretningsmodellene vi ser idag.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.