Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler om Sekundærdata

BøkerDe fleste allmenne forlag er i dag medlemmer i Den norske Forleggerforening, og foreningens medlemmer står alene for over halvparten av boksalget i Norge. Bokklubber og andre forlag har en markedsandel på omkring 1/5 – del hver, mens import av bøker utgjør omkring 10 % av omsetningen.

I et eksplorerende markedforskningprosjekt vil du nesten uten unntak finne masse relevant bakgrunnsinformasjon ved å gå igjennom faglitteraturen som berører problemstillingen.

Oppsøk derfor på et tidlig stadium et bibliotek eller noen store bokhandlere, og se om du kan finne bøker som tar for seg problemstillingen din. Stadig flere biblioteker og de fleste høyskoler har i dag tilgang på bilosys – en verdensomspennende database, hvor du kan søke etter faglitteratur etter ulike søkekriterier.

Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Internett som informasjonskildeDagspressen i Norge >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder