Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Virtuell organisering er ikke enkelt, da det finnes en mengde fallgruver vi kan gå i. Når vi snakker om virtuell organisering mener vi i denne sammenheng:

“Måten vi organiserer en virtuell organisasjon eller team på, slik at resultatet blir en velfungerende helhet som løser definerte oppgaver med avtalt tids- og ressursbruk for å nå et avtalt sluttresultat (mål)”

Årsaken til at det alltid er vanskelig å organisere en organisasjon slik at konflikter og samarbeidsproblemer ikke oppstår skyldes fire forhold som alltid vil være til stede i en organisasjon:

  1. Alle organisasjoner har ulike interessenter (mennesker) med ulike mål og interesser som de ønsker å ivareta.
  2. Det vil alltid finnes varige forskjeller mellom interessentene (menneskene) i en organisasjon.
  3. Ressursene er alltid begrenset i en organisasjon
  4. Makt er en nøkkelressurs

Disse problemene har ledere tradisjonelt løst gjennom maktbruk, forhandlinger, kjøøslåing og kompromisser (Bolman & Deal, 1994). En logikk som kan visualiseres slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss