Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 12 artikler om Dagens utfordringer

    Denne artikkelen er del 5 av 8 artikler om Holistisk Systemledelse (Innledning)

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Darwins evolusjonsteori lærte oss at alle levende organismer utvikler seg over tid gjennom prøving og læring, hvor de sterkeste genene for de ønskede egenskapene overlever. Slik er det også med all teknologisk-, samfunns-, markeds- og organisasjonsutvikling. 

Hvordan forklare nåtiden og spå fremtiden?

Modellen under viser hvordan vi kan bruke fortiden til å forklare nåtiden og spå om fremtiden.

igaar-idag-imorgen

Diakron analyse

Det vi gjør idag danner grunnlaget for det vi gjør i morgen. Det vi gjør i dag er det vi planla i går. Slik er livet for de fleste av oss. De samme prinsippene gjelder for næringslivet og utviklingen i markedet og kundenes krav og forventninger. Det gjelder derfor å se utviklingen i et historisk perspektiv (diakron analyse) for å se hva vi kan lære av fortiden og bruke denne kunnskapen idag for å legge grunnlaget for en bedre dag imorgen.

Trendforlengelser

Innenfor matematikken, statistikk og prognosering har teknikken vært brukt lenge for å lage trendforlengelser og se utviklingsmønstre over tid. Det samme kan vi gjøre innenfor utviklingen i markedet, samfunnstrukturen og konkurrentene, selv om vi ikke kan legge til grunn de samme matematiske- og statistikkmetodene for å beregne sannsynlighet og konfidensintervall m.m. De kan allikevel gi oss nyttig lærdom om hvordan morgendagen mest sannsynlig kommer til å se ut.

Sykluser og bølger

Mange ting utvikler seg i sykluser. Det vil si sirkler som går igjen og igjen. Årstidene i Norge er et godt eksempel i så måte. Etter vinteren kommer alltid våren, før vi får en sommer som resulterer i en ny høst før vinteren igjen kommer. Slike sykluser ser vi overalt vi snur oss. Det gjelder bare å identifisere hvilke sykluser som gjelder for det fenomenet vi ønsker å spå utviklingen til. 

Andre fenomener går i bølger, f.eks. den økonomiske utviklingen og aksjekursen. Ingenting stiger til evig tid, så etter en periode med oppgang kommer det alltid en periode med stagnasjon og tilbakegang. 

Teknologideterminisme

Såvel samfunns-, næringslivs- og den økonomiske utviklingen styres av den teknologiske utviklingen. Når den ny radikal teknologisk innovasjon kommer kan vi dermed med sikkerhet spå at det vil komme en periode med stor økonomisk vekst i årene som kommer. Denne utviklingen ble første gang dokumentert gjennom Schumpeters teori for økonomisk utvikling, også kalt “bølgeteorien“.

Lærende organisasjoner

For å kunne møte fremtiden og være istand til å spå markeds- og organisasjonsutvikingen kreves det at vi klarer å utvikle en lærende organisasjon. En organisasjon som klarer å se utviklingen over tid og bruke denne innsikten til å finne de gjeldende utviklingsmønstrene og løser dagens problemer på nye og mer effektive måter.

Historien gjentar seg 

Ved at historien har en tendens til å gjenta seg selv kan vi spå mye om fremtiden ved å studere historien vår. Logikken er her:

“Det vi gjør idag er en forlengelse av gårsdagens hendelser og det vi gjør imorgen er en forlengelse av dagens hendelser”

Du leser nå artikkelserien: Dagens utfordringer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?Informasjons – og kunnskapssamfunn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Globalisering
 • Mer kravstore kunder
 • Stadig større og raskere endringer
 • Endrede medievaner
 • Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner
 • Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder
 • Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse (Innledning)

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?
 • Generell systemteori
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.