agenturer.no

Det er en kjensgjerning at forbrukerne vil motta og akseptere en nyhet på forskjellige tidspunkter.

Ser vi på moter, er det klart at visse personer er raskt ute med det siste, mens andre er mer forsiktige og kan ligge måneder og år etter. 

Tiden det tar for en nyhet å nå ut til markedet er altså avhengig av hvor raskt det enkelte individ aksepterer (adopterer) innovasjonen. Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen, men tiden det tar er forskjellig.

Rogers har forsøkt å vise hvor raskt en innovasjon kan forventes å bli akseptert i et gitt marked ut fra hvor mange individer som aksepterer nyheten raskt og hvor mange som trenger lengre tid.

5 adopsjonskategorier

I et forsøk fant han ut at man kunne dele en befolkningsgruppe inn i fem adopsjons-kategorier.

Illustrasjonen under viser størrelsen på de enkelte adopsjons-kategoriene. Den horisontale aksen kan betegnes som en tidsakse, dvs. hvor lang tid det tar fra den blir lansert til den blir akseptert.

diffisjonsprosessen

Annonse

Innovatører

Rogers mener at ca. 2.5 % av alle potensielle brukere av et produkt vil tilhøre denne gruppen som han kaller innovatører. Innovatørene kjennetegnes ved at de liker å prøve nye ideer og produkter. De føler seg tiltrukket av det nye, spennende og ukjente.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg