Domene og webhotell fra OnNet.no

Hjernens funksjon

Hjernen er det som skiller mennesket fra resten av dyrerike. Ikke ved at vi er de eneste som har en hjerne, da alle dyr har en hjerne. Forskjellen er at menneskets hjerne er mange ganger større enn noen andre dyrs hjerne i forhold til kroppsstørrelsen.

Dette er essensielt, da alle sanseceller som vi bruker til å fange opp stimulus rundt oss er koblet direkte til hjernen som tolker og gir disse sanseinntrykkene mening. Alt vi vet og kan ligger lagret i hjernen, sammen med vår “sjel“, “verdensbilde” og selvbilde. Uten hjernen er vi ikke i stand til verken å tenke, kommunisere eller utføre noen som helst form for atferd. Vi vil kort sagt dø uten en hjerne, da det er hjernen som styrer alle kroppsfunksjonene og sikrer at kroppen fungerer som en finjustert maskin.

Størrelsen på og egenskapene til hjernen er arvelig bestemt, og varierer derfor fra individ til individ sammen med intelligensen.  

Hjernens oppbygning

80 % av hjernen består av vann, resten er i hovedsak nerveceller, blodårer, bindevev og fett. Selv om hjernen kun utgjør rundt 2 % av kroppsvekten, bruker den 25 % av oksygenet og sukkeret vi tar opp i kroppen. Sammenlignet med dyr har menneskehjernen har en unik evne til å lagre, kombinere og bearbeide informasjon.

hjernen

Hjernen kan deles opp i:

  • Reptilhjernen: den eldste og mest primitive delen av hjernen. Vi finner den i hjernestammen. Har sentre for sult, tørst, søvn, seksualitet og regulering av kroppstemperatur.
  • Pattedyrhjernen: kalles også det limbiske systemet. Regulerer hormonelt styrte funksjoner som frykt, sinne, seksualitet, stress
  • Hjernebarken: dekker storhjernen. Hjernens ”hovedsentral”. Den mest avanserte delen av hjernen, står for tenkning og beslutningstaking. Mottar informasjon fra hele kroppen, bl.a. sanseorganene.

Hjernebarken

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss