Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Siden de kvalitative- og kvantitative metodene er grunnleggende forskjellige, vil også feilkildene være forskjellige.

Mens de vanligste feilkildene ved kvantitative undersøkelser ligger i valg av problemstilling, instrument og behandlingen av forskningsinstrumentet, ligger feilkilden ved de kvalitative undersøkelsene først og fremst i valg av problemstilling og hos selve intervjueren eller observatøren, alt ettersom hvordan kvalitativ metode vi snakker om.

Forutsatt at vi har valgt riktig problemstilling, kan vi ved kvalitative undersøkelser konsentrere oss om selve intervjueren eller observatøren når vi skal lete etter de potensielle feilkildene ved resultatene våre.

Den lineære kommunikasjonsmodellen

Ettersom forskningsresultatet fra et kvalitativt studium vanligvis bygger på studier av ulike kommunikasjonsprosesser mellom en eller flere undersøkelsesenheter, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en tradisjonell lineære kommunikasjonsmodell når vi skal kartlegge de potensielle feilkildene (se modellen under).

kommunikasjonsmodell
Figur – Den lineære kommunikasjonsmodellen

I en kvalitativ undersøkelse representerer hver enkelt steg i denne kommunikasjonsprosessen en potensiell feilkilde ved resultatene.

Potensielle feilkilder ved kvalitative undersøkelser


Problemstillingen (informasjonskilde)

Problemstillingen vi studerer er alltid den potensielt største feilkilden ved resultatene våre. Er problemstillingen skrevet og/eller operasjonalisert feil eller unøyaktig vil vi ende opp med å studere feil fenomen eller feil forhold ved fenomenet. Vi starter derfor alltid letingen etter potensielle feilkilder ved resultatene våre ved å sjekke om problemstillingen er skrevet og operasjonalisert korrekt i forhold til hva vi faktisk ønsker å studere.

Intervjueren/observatøren (senderen)

Kvaliteten av resultatene vi kommer frem til via en kvalitativ undersøkelse er i stor grad avhengig av hvilken kompetanse og erfaringer intervjueren eller observatøren (senderen) har. Benytter vi metoder og analyser vi behersker dårlig i en kvalitativ undersøkelse vil resultatene vi kommer frem til være være beheftet med mange potensielle feilkilder. Hvilke er avhengig av hvilke metoder og analyseverktøy vi benytter oss av.

Budskapet (spørsmålene)

Er problemstillingen feil eller unøyaktig står vi også i fare for å stille feil spørsmål for å belyse problemstillingen. Og selv om problemstillingen skulle være korrekt og nøyaktig er det ikke sikkert at vi klarer å stille de rette spørsmålene for å hente inn informasjonen fra vi trenger for å belyse problemstillingen. For å finne potensielle feilkilder ved resultatene våre må vi derfor alltid sjekke hvilken informasjon vi har hentet inn og hvilken vi har utelatt i studiene våre.

Koding og dekoding

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.