Domene og webhotell fra OnNet.no

Klanteoriene er bare 1 av 4 teorigrupper vi kan benytte oss av for å forklare styrets sammensetning og funksjon.

Hva er et klanstyre?

Teorier om klanstyrer handler om strukturene og prosessene i organisasjonen og hvordan disse samhandler med interessentene utenfor styrerommet (Huse, 2007). Grunnlaget for teoriene om klanstyrer dannes av de sosiale reglene i organisasjonen og hvordan styret tilpasser seg disse.

Sosial kapital og sosiale nettverk

Sosial kapital definerer Huse (2007) som en egenskap som etableres mellom mennesker. Huse (2007) deler den sosiale strukturen inn i to teorier:

  1. sosial kapitalteori – handler om kjennskap, sosiale mekanismer og sosialt utbytte. Styremedlemmer etablerer forbindelser mellom bedrifter og bidrar til legitimering.
  2. sosial nettverksteori – handler om kopling av personer og om utveksling av informasjon. Sosial nettverksteori bygger mye på ressursavhengighetsteorien. Nettverksinformasjoner med hensyn til rykte, tillit, gjensidighet og gjensidige avhengighet er viktig i denne sammenheng.

Sosiale bevegelser og sosial utvekslingsteori
Styreoppgaver og styreatferd er forankret i sosiale strukturer som påvirker om, når og hvordan kollektiv handling finner sted, skriver Huse (2007).

Kollektiv handling er i denne sammenheng en blanding av:

  1. interesser
  2. sosial infrastruktur
  3. mobilisering
  4. politiske muligheter

Identifisering av interesser, homogenitet, felles identitet og sosiale bånd, kontroll over ressurser samt mulighet til å handle, utgjør nøkkelordene her.

Klassehegemoni

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss