Lightspeed webhotell
I denne artikkelserien går vi gjennom læringsbegrepet, læringsprosessen, hvilke læringteorier som finnes og hvordan du skal bruke dem i din læring.

Læringspsykologi

Læringspsykologi er en retning som forklarer:

hva læring er, hvordan den skjer og hvordan læringen kan forbedres


Definisjon ->> Læring

To gode definisjoner av begrepet læring er disse to definisjonene:

Definisjon 1:

“Læring er PROSESSEN HVOR MENNESKER TILEGNER SEG KUNNSKAP, ERFARING, VANER, REAKSJONER OG KONSEKVENSER FRA å tolke og lære av SANSEINNTRYKK SOM DE ANVENDER I FREMTIDIGE SITUASJONER”

Definisjon 2:

“Læring er EN RELATIVT VARIG FORANDRING I ATFERD ELLER I MULIG ATFERD SOM ET RESULTAT AV ERFARING”

All læring skjer gjennom at vi daglig tolker millioner av sanseinntrykk vi daglig mottar fra omgivelsene våre, før vi setter dem i relasjon til det vi allerede vet om dette emne, for så å oppdatere vår lærdom om dette stimulus. En sanse- og læringsprosessen som kalles persepsjonsprosessen og som tar for seg hvordan vi velger ut stimuli, tolker, lærer og husker dem. Atferd som skyldes instinkter eller reflekser, regnes ikke som læring

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg