Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en opinionsleder?

En opinionsleder er en person som har betydelig innflytelse på andres meninger og holdninger innenfor et bestemt område. Denne personen blir ofte sett på som en ekspert eller autoritet og har evnen til å påvirke andres oppfatninger, beslutninger og handlinger. Opinionsledere kan finnes i ulike sektorer, inkludert politikk, næringsliv, kultur og media. De brukes ofte av markedsførere og kommunikatører for å spre budskap og forme offentlige meninger.

En opinionsleder er:

“en kunnskapsrik person i andres øyne som gir råd og informasjon om et spesielt produkt, tjeneste, løsning eller system gjennom personlig uformell produktrelatert kommunikasjon, også kalt ”word-of-mouth” eller vareprat”.

En litt kortere  definisjon er definisjonen til Store Norske Leksikon:

“En opionsleder er en som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker andres beslutninger”.

Begrepet opionsleder ble første gang lansert av Paul F. Lazarsfeld når han lagde sin to-stegs – hypotese, også kalt to – trinns modellen. En modell som forklarer hvordan “Word of Mouth (WOM)” oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Teorien går ut på at ikke alle mennesker vil komme i kontakt med massemedienes budskap eller våre påvirkningforsøk. Mange mennesker blir ikke direkte utsatt for budskapet, men de vil allikevel få kjennskap til det gjennom andre. Disse andre kalles vi for opinionsledere, og i følge teorien er dette mennesker som er mer kunnskapsrike og aktive enn gjennomsnittet.

Influenser

Mange kaller en opinionsleder i dag for influensere. En influenser er utvilsomt en opionsleder, men du trenger ikke å være en influenser for å være en opionsleder. En ekspert i vennekretsen som alle vennene dine hører på når de skal kjøpe en bil er utvilsomt en opionsleder for deg og vennegjengen din i bilspørsmål, men det er ikke sikkert at denne personen engang har en profil på et sosialt medie. 

I følge Store Norske Leksikon brukes begrepet influenser om en person som både er en opinionsleder og en innholdsprodusent. Ordet brukes særlig om personer som ytrer seg offentlig i sosiale medier for å påvirke holdninger og handlinger hos sine følgere. Ved å utnytte troverdigheten til influenserne prøver markedsførere å påvirke målgruppene sine.

Hvilken funksjon har opionslederne?

Når de mindre aktive og kunnskapsrike skal orientere seg vil de gå til opinionslederne for å søke råd, og all erfaring viser at folk i langt større grad lar seg påvirke av opinionsledere enn av massemedia. Vi kan derfor si at senderne i massemediene må lykkes i å overbevise og påvirke opinionslederne, hvis de skal ha noen forhåpninger i å klare å påvirke den store majoriteten av befolkningen.

Denne to – trinns modellen kan illustreres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss