Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en opionsleder?

En opinionsleder kan defineres som:

“en kunnskapsrik person i andres øyne som gir råd og informasjon om et spesielt produkt, tjeneste, løsning eller system gjennom personlig, uformell produktrelatert kommunikasjon, også kalt ”word-of-mouth” eller vareprat”.

En litt kortere  definisjon er definisjonen til Store Norske Leksikon:

“En opionsleder er en som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker andres beslutninger”.

Begrepet opionsleder ble første gang lansert av Paul F. Lazarsfeld i sin to-stegs – hypotese, også kalt to – trinns modellen. En modell som forklarer hvordan “Word of Mouth (WOM)” oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Teorien går ut på at ikke alle mennesker vil komme i kontakt med massemedienes budskap eller våre påvirkningforsøk. Mange mennesker blir ikke direkte utsatt for budskapet, men de vil allikevel få kjennskap til det gjennom andre. Disse andre kalles vi for opinionsledere, og i følge teorien er dette mennesker som er mer kunnskapsrike og aktive enn gjennomsnittet.

Hvilken funksjon har opionslederne?

Når de mindre aktive og kunnskapsrike skal orientere seg vil de gå til opinionslederne for å søke råd, og all erfaring viser at folk i langt større grad lar seg påvirke av opinionslederne enn av massemediene. Vi kan derfor si at senderne i massemediene må lykkes i å overbevise og påvirke opinionslederne, hvis de skal ha noen forhåpninger i å klare å påvirke den store majoriteten av befolkningen.

Denne to – trinns modellen kan illustreres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.