Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hvorfor husker vi noe, mens vi glemmer andre ting? Hvorfor husker noen mennesker bedre enn andre? Hvilke prosesser skjer som gjør at vi kan hente frem igjen noe som vi har lært tidligere?

Hva er hukommelse?

Med hukommelse menes:

“All den informasjonen vi har med oss fra tidligere erfaringer, opplevelser og læringssituasjoner”

Hukommelsen gjør det mulig for oss å se ting i en større sammenheng siden vi kan huske tidligere opplevelser og erfaringer. Hukommelsen gjør det også mulig for oss å lære fra tidligere erfaring og dermed tilpasse oss miljøer vi lever i. Et miljø som stadig endrer seg. Fra et evolusjon ståsted ville mennesket ikke overlevd som art uten hukommelse! Vi kan faktisk gå så langt som å si at forståelse og hukommelse er de to største betingelsene for at vi skal kunne lære noe. 


Et resultat av 3 del-prosesser

For at noe skal huskes må det først læres, det må videre oppbevares i minnet, og det må kunne hentes frem igjen fra minnet. Vi kan dermed si at hukommelse er et resultat av 3 del-prosesser: 1) innkoding, 2) lagring og 3) gjenfinning av erfaringer og informasjon. 

Innkoding omfatter prosessen med overføre sanseinntrykkene sansene mottar til hjernen som så organiserer og tolker sanseinntrykkene for å gi mening. Lagring omfatter prosessen med å beholde denne informasjonen over tid, mens gjenfinning viser til prosessen som gir oss adgang til informasjon som er lagret på et senere tidspunkt. 

Hukommelse reflekterer evnen til å lære ny informasjon, lagre denne og å hente den frem i adekvate situasjoner. Hukommelse og læring henger derfor nøye sammen. Hukommelseproblemer kan altså skyldes problemer på en av eller alle tre stadiene.

hukommelse-prosesser

Til sammen utgjør disse tre prosessene hukommelsen vår. Et begrep som står sentralt i persepsjonprosessen som forklarer hvordan vi velger ut, organiserer og tolker de sanseinntrykkene vi mottar for å gjøre oss opp en mening om dem.

selektivt-minne

Tre typer hukommelse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss