Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ingen planer blir bedre enn informasjonen den bygger på.

  • Hvem som har bidratt til utarbeidelsen?
  • Hvilke metoder og kilder som er benyttet?
  • Faktarelevant informasjon som bygger opp under kvaliteten og troverdigheten til det som presenteres
  • Hvilke feilkilder og usikkerhet er knyttet til informasjonen?

Ettersom forretningsplanen skal være ditt viktigste styringsverktøy i den operative driften og den videre planleggingen, lurer du bare deg selv hvis du utelukkende bygger forretningsplanen på dine subjektive meninger og oppfatninger av markedet, konkurrentene, kundene og ditt eget markedstilbud.

Skal forretningsplanen ha noen verdi for deg må den bygge på objektive data som er samlet inn ved hjelp av vitenskapelige metoder. Dvs. data som du kan ha tillit til. Kan man ikke ha tillit til dataene forretningsplanen bygger på, kan man heller ikke ha tillit til de konklusjonene og beslutningene man har kommet frem til på bakgrunn av denne informasjonen.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss