Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 30 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ingen planer blir bedre enn informasjonen den bygger på.

 • Hvem som har bidratt til utarbeidelsen?
 • Hvilke metoder og kilder som er benyttet?
 • Faktarelevant informasjon som bygger opp under kvaliteten og troverdigheten til det som presenteres
 • Hvilke feilkilder og usikkerhet er knyttet til informasjonen?

Ettersom forretningsplanen skal være ditt viktigste styringsverktøy i den operative driften og den videre planleggingen, lurer du bare deg selv hvis du utelukkende bygger forretningsplanen på dine subjektive meninger og oppfatninger av markedet, konkurrentene, kundene og ditt eget markedstilbud.

Skal forretningsplanen ha noen verdi for deg må den bygge på objektive data som er samlet inn ved hjelp av vitenskapelige metoder. Dvs. data som du kan ha tillit til. Kan man ikke ha tillit til dataene forretningsplanen bygger på, kan man heller ikke ha tillit til de konklusjonene og beslutningene man har kommet frem til på bakgrunn av denne informasjonen.

Det første en profesjonell investor vil gjøre når du gir han/hun forretningsplanen er å sjekke hvilke informasjonskilder forretningsplanen bygger på. Bygger den bare på grunderens egne subjektive data eller på vitenskapelige metoder fra anerkjente forskningsinstitusjoner? Primærdata eller sekundærdata? Kvantitative eller kvalitative data? Svarene på disse spørsmålene avgjør om investoren gidder å bruke tid på å lese planen. Størst sannsynlighet for at noen investorer skal lese planen med positive øyne får du hvis den bygger på vitenskaplige data fra anerkjente aktører innenfor sitt område. Dvs. data som man kan stole på og som inneholder minimalt med feilkilder og usikkerhet.

Redegjør i dette kapitelet om:

 • Bygger informasjonen på skrivebordundersøkelser (sekundærdata) eller feltundersøkelser (primærdata).
 • Hvem har samlet inn informasjonen og til hvilket formål er informasjonen samlet inn til?
 • Er dette kvalitative eller kvantitative data?
 • Hvem er utvalget, hvilke utvalgsmetoder er benyttet og hvor stort er utvalget?
 • Hvilke datainnsamlingsmetoder er benyttet og når ble dataene samlet inn?
 • Hvilke dataanalyser er benyttet?
 • Hvilke feilkilder og usikkerhet ved resultatene finnes?

Start med å lese artikkelen “Forutsetninger og rammebetingelser“. Den omtaler hvilke beviste og ubeviste blokkeringer som alltid vil styre så vel situasjonsanalysens innhold og resultater som forretningsplanens.

Fortsett så med artikkelen “Feilkilder og usikkerhet ved resultatene“. Den gir deg en oversikt over hvilke potensielle feilkilder som kan være beheftliget med de ulike dataene som er samlet inn og som danner bakgrunnen for selve forretningsplanen. Avslutt med artikkelen “Metodiske forutsetninger” som forklarer hvilke metodiske forutsetninger som alle analyser og rapporter vil være beheftliget med.

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Handlingsplan
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen