Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er delphi-metoden?

Delphi-metoden er en prognosetknikk som brukes for:

å samle informasjon fra et større antall eksperter, som sammen skal vurdere framtidsutsiktene innenfor et bestemt område.

Metodetilnærmingen er interaktiv, hvor vi arbeider oss gjennom flere runder med analyser for til slutt komme fram til en konsensus om gjennomsnitt trenden eller den dominerende trenden.

delphi-metoden

Delphi metoden kjennetegnes av at man prøver å kombinere kunnskap og vurderinger for å komme frem til en sannsynlig bilde av fremtiden gjennom spørreprosedyrer i flere omganger. Andre kjennetegn er at metoden kjennetegnes av anonymitet, kontrollert feedback og statistisk bearbeiding.

Metoden tar sikte på å forene de individuelle meningene gradvis til en felles oppfatning som man kan bygge beslutningen sin på. For å hindre at sterke personligheter får dominere undersøkelsen skal alle spørsmål besvares skriftlig.

De som skal delta i undersøkelsen bør plukkes ut av en styringsgruppe, og de bør ha gode kunnskaper og vurderingsevne om emnet som skal diskuteres (både teoretiske og praktiske evner). I tillegg bør deltakerne ha en god faglig spredning. Prøv å få med personer som har lang erfaring og som beskjeftiger seg med fremtiden og fremtidig utvikling, eller som på andre måter har vist spesielle kunnskaper om temaet for undersøkelsen. Siden Delphi-metoden er basert på ekspertvurderinger, er det avgjørende for resultatet at styringsgruppen bruker god tid på å finne frem til de rette fagfolkene (deltakerne).

Fordelene ved Delphi-metoden er flere. Viktige momenter er; undersøkelsen baserer seg på ekspertisen på fagområdet, deltakernes individuelle meninger og standpunkt er anonyme, sterke personligheter får ikke dominere, man får en gradvis samordning av meningene og gjennom brainstorming i gruppemøter kan man få frem gode eller originale ider.

Ved å bruke metoden unngår man at resultatet blir preget av det amerikanerne kaller “the bandwagon effect” – at grupper følger offisielle eller sosiale ledere. Gjennom Delphi-teknikken får den beskjedne og tilbakeholdne lik anledning til å fremme sine synspunkter, og de vil nødvendigvis bli hørt.

Det er videre vesentlig at gruppen gjennom flere runder kan samordne sine synspunkter. Momenter som en av deltagerne trekker frem kan, når det kommer til stykket, være av stor og/eller avgjørende betydning, og kan få øvrige til å endre oppfatning.

Emnet bestemmes av formålet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.