Domene og webhotell fra OnNet.no

Fokus er rettet mot prosessen og ikke enkeltaktivitetene

Når vi analyserer, evaluerer og planlegger verdiskapningsprosessen fokuserer vi ikke først og fremst på detaljene, men på helheten som fremstår gjennom måten vi har integrert virksomhetens prosesskjerner (menneskene, teknologien, strukturen, kapitalen og ressursene, samt kravspesifikasjonene) til en helhetlig verdiskapningprosess, som er i stand til å skape de lovede kundeverdiene med minst mulig feilmargin (avvik fra standarden og forventningene).

Vi er derfor opptatt av samhørighetsforholdene (relasjonene), koblingene, synergieffektene, stordriftsfordelene, ressursbruken (input),  integrasjonmekanismene og totalkvaliteten på prosessen som skaper sluttresultatet (output) i form av produkter, tjenester og systemer, og ikke innholdet i hver enkelt verdiaktivitet som omhandles av de andre delene av planleggingmodellen til systemanalytisk verdiledelse.

Kravspesifikasjoner

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.