Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er deskriptiv statistikk (beskrivende statistikk)?

Når dataene foreligger ferdig registrert, er det en god regel å starte med å bearbeide og beskrive det innsamlede datamaterialet og utvalget. Det kan gjøres på mange måter. F.eks. ved å lage en fordelingsanalyse og frekvensfordeling. Dette kalles deskriptiv statistikk eller beskrivende statistikk på norsk.

Beskrivende statistikk handler om å beskrive og sammenfatte det en observerer, men ikke si noe om verden utenfor det observerte.

Deskriptiv (beskrivende) statistikk er en grunnleggende statistisk analyse av kvantitative data som er samlet inn ved bruk av kvantitative metoder. Beskrivende statistikk beskriver og oppsummerer de innsamlede dataene.

Hva er en univariat analyse?

Første fase av enhver dataanalyse vil alltid være å foreta ulike univariate analyser av det innsamlede datamaterialet. En univariat analyse er:

“Analyse av èn variabel”.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss