Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er Industri 4.0?

Industry 4.0 eller Industri 4.0 på norsk, betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en integrert og dynamisk enhet. Målet med industri 4.0 er å integrere produksjon med state-of-the-art informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Nye forretningsmodeller, automatisering, roboter, big data, tingenes internett og kunstig intelligens er i ferd med å endre arbeidslivet fundamentalt. 

Industri 4.0 handler i all hovedsak om å oppnå høyere effektivitet, produktivitet og fleksibilitet. Det innebærer et helt nytt økosystem hvor forskjellige teknologier samhandler og endrer samtidig ofte forretningsmodellen.

Industri 4.0 går ut på å digitalisere virksomhetens produkter og tjenester, og foreta en teknologisk integrasjon både horisontalt og vertikalt i verdikjeden for å:

  • Tilfredsstille kundenes behov, krav, ønsker og forventninger på en bedre måte enn idag
  • Oppnå økt kostnadseffektivitet (reduserte kostnader)
  • Øke produktiviteten og effektiviteten
  • Øke kvaliteten i alle ledd i verdikjeden
  • Redusere feilprosenten til nærmest null i alle ledd i verdikjeden
  • Finne nye lønnsomme forretningsmodeller og skape nye kundeplattformer

En Industri 4.0-fabrikk kan i følge AHK se slik ut:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss