Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

politikk-interesse-organisasjonerSiden det er de politiske kreftene i samfunnet som til syvende og sist bestemmer rammebetingelsene til næringslivet og til den enkelte bransje, er de politiske faktorene viktige.

Den viktigste enkeltaktøren i denne sammenheng er utvilsomt Stortinget og de politiske trendene i EU og andre områder virksomheten er avhengig av.

Stortinget har gjennom sitt kollegiale beslutningsprosess, tverrpolitiske sammensetning og sitt beskjedne sekretariat, små muligheter til å vurdere og enes om alternative løsninger til alle de forslag forvaltningsapparatet utarbeider og regjeringen legger fram, innen rimelig tid. Stortinget har derfor i stadig større grad overlatt utredningsarbeidet av de forslagene som blir fremmet til regjeringen og forvaltningadministrasjonen. Siden det er regjeringen og forvaltnings- administrasjonen som hovedsakelig tar seg utredningsarbeidet, er det langt på vei de som legger premissene for den videre debatten og behandlingen av de saker som legges frem for Stortinget. De har derfor betydelig makt, selv om Stortinget har det siste ordet.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss