Prosjekt

En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.

Team og grupper

Mennesker som er gjensidig avhengige av hverandre med hensyn til informasjon, ressurser og evner, og som forsøker å kombinere sin innsats for å nå et felles mål

Organisering av grupper og team

Praktiske råd og tips om hvordan du skal organisere grupper og team i organisasjonen.

Kriterier for valg av gruppestruktur

Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?

Gruppedynamikk

En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Effektiv gruppekultur

En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en mindre referansegruppe styrer den enkeltes tenking og atferd.

Mellomleder

En mellomleder er en samlebetegnelse for alle ledere som rapporterer til topplederen, dvs. til administrerende direktør (daglig leder).