Domene og webhotell fra OnNet.no

Arbeidslønn er godtgjørelse for arbeid, herunder indirekte ytelser (f.eks. arbeidsgiveravgift og feriepenger).

Innholdsfortegnelse

Hva er lønn?

I daglig språkbruk brukes begrepet lønn om:

godtgjørelsen (inntekt) en arbeidstaker (lønnsmottaker) får av en arbeidsgiver for utført arbeid.

Normalt gis denne godtgjørelsen i form av penger. Hvor stor denne lønnen skal være og hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for lønnssystemet er det imidlertid stor uenighet om.

Rettferdighetsteorien sier at belønningen til den enkelte må være rettferdig, noe de fleste i enhver virksomhet er enig i. Hva som legges i begrepet rettferdig byr på tvetydige tolkninger og påvirkes av oppdragelse, erfaringer, innstillinger og forventninger. Disse elementene fører lett til konflikter og det er derfor viktig å komme til en overensstemmelse når det gjelder objektive kriterier.

Forventningteorien sier at det bør være samsvar mellom forventet og opplevd belønning av prestasjonen eller resultatet man har oppnådd. Heller ikke her er det mange som synes å være uenig. Problemet i denne sammenheng er bare at folk er så forskjellig at det ikke finnes noe fasitsvar som forteller hvilke forventninger en ansatt har til prestasjonen eller resultatene de genererer, selv om dette kan kartlegges gjennom samtaler mellom lederen og medarbeideren.

Bruttolønn og nettolønn

Lønnen er i Norge og i de fleste andre land grunnlag for beregning av en inntektsskatt. I Norge er arbeidsgiverne i tillegg pliktig til å trekke pensjonsinnskudd fra arbeidstakerens bruttolønn. Med bruttolønn menes arbeidstakerens totale lønn, inkludert alle frynsegoder og andre økonomiske ytelser fra arbeidsgiveren.

Skatten og pensjonsinnskuddet er arbeidsgiveren pliktig å innbetale på vegne av arbeidstakeren. Deretter skal nettolønnen, det vil si bruttolønn fratrukket skatt og pensjonsinnskudd, utbetales til arbeidstakeren (lønnsmottakeren).

   Bruttolønn
– Skatt til myndighetene
– Pensjonsinnskudd

= Nettolønn

Det er vanlig å utbetale lønnen en gang i måneden på en fast dato. Nettolønnen utbetales normalt til arbeidstakerens lønnskonto (bankkonto).

Lønnsforskjeller

Årsaken til at vi ofte finner store lønnsforskjeller i næringslivet kan i følge Milkovich (1994) skyldes fem ulikheter mellom arbeidet som ligger bak belønningen. Disse fem forskjellene er:

  1. Ulikheter i arbeidsdesign: Stillingstittel, arbeidsoppgaver og ansvar
  2. Ulikheter i arbeidsgiver: Fag og utdannelse avgjør arbeidsgiver som igjen avgjør lønn
  3. Ulikheter i marked: Lønnsnivå varierer fra marked til marked
  4. Ulikheter i land: Lønnsnivå varierer fra land til land
  5. Ulikheter i organisasjon: Hvilken industri selskapet er i, samt lokaliseringen

Lønnsformer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss