agenturer.no

De fleste ser på forskning som den viktigste kilden til innovasjon, enten vi snakker om radikale eller inkrementelle innovasjoner. Forskning anses også som den viktigste kilden til ny viten innen vitenskapen. Det er derfor viktig å vite hva forskning er og hva som kjennetegner forskningen for å forstå hvordan innovasjon og vitenskap skapes og opprettholdes.

Det finnes imidlertid mange former for forskning. Et grunnskille går mellom:

  • grunnforskning
  • anvendt forskning

Noen velger å kalle det henholdsvis nysgjerrighetsdrevet forskning og nyttemotivert forskning. La oss derfor starte med å definere disse to begrepene og se på hva som er forskjellen mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Grunnforskning

OECD definerer grunnforskning som:

«Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.»

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg