Domene og webhotell fra OnNet.no

Kontantstrøm, eller cash flow som det heter på engelsk, er et regnskaps uttrykk som viser bevegelsen av kontanter i form av kostnader og inntekter i virksomheten i løpet av en regnskapsperiode. Kontantstrømmålinger kan benyttes til å bestemme avkastningen på og verdien av et prosjekt, et selskap eller til å avgjøre virksomhetens likviditetsposisjon og som et alternativt mål på selskapets lønnsomhet.

Kontantstrømmen viser selskapets tilgang på likvider (kontanter) i løpet av perioden. At denne kontantstrømmen beregnes for kommende periode er viktig for å få en varsel om en eventuell likviditetskriser i virksomheten. Kontantstrømmen kan, sammen med tilgang på lånte midler, brukes til investeringer, utlån eller betaling av gjeld og betalingsforpliktelser.

Kontantstrømanalyse

En kontantstrømanalyse er en detaljert oversikt over selskapets inn- og utbetalinger i løpet av regnskapsperioden (normalt ett år), slik at leserne av regnskapet får informasjon om likviditetsendringer i selskapet og årsaken til dette.

Kontantstrømanalysen bygger normalt på selskapets regnskap, og da fortrinnsvis årsregnskapet som viser selskapets kostnader og inntekter i løpet av året. Analysens formål er å følge kapitalstrømmen for å se hvilken kapital selskapet har skaffet seg, og hvordan denne er benyttet.

Kontantstrømmen til totalkapitalen

EBITDA, en forkortelse for “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, er det mest brukte estimatet på kontantstrømmen til totalkapitalen. Kallestad og Møller (2012:41) forklarer at følgende poster inngår i denne kontantstrømmodellen:

editda og kontantstrøm

For å beregne kontantstrømmene må man først velge hvor lenge den eksplisitte perioden skal vare. Etter den eksplisitte perioden er det vanlig å normalisere veksten, før man beregner terminalverdien.

Totalkapitalen kan så differensieres i tre deler:

  • Kontantstrøm fra drift
  • Kontantstrøm fra investeringer
  • Kontantstrøm fra finansiering

Norsk Regnskapsstandard har utviklet ulike standarder for hvordan disse tre kontantstrømmene skal beregnes og settes opp i en kontantstrøm analyse. Disse standardene er vist under.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss