Domene og webhotell fra OnNet.no

Sosial klasse
Photo by Larm Rmah

Hva er en sosial klasse?

Sosial klasse viser til den hierarkisk inndeling av en kultur (samfunn) i grupper basert på økonomiske, sosiale og kulturelle kriterier. Disse klassene påvirker personens livsmuligheter med hensyn til tilgang til ressurser, utdanning, jobbmuligheter og sosial status.

En sosial klasse kan defineres som:

“En relativ stabil inndeling eller gruppering av personer, etter bestemte kriterier som f.eks yrke, verdioppfatning, rase, status, inntekt, sosial rolle, livsstil, interesser og atferd.”

Legger vi til grunn en marxistisk klasseanalyse vil også eiendomsretten til produksjonsmidlene være avgjørende for klassetilhørigheten. Det er vanlig å si at et sosialt lag er:

“Et visst antall individer som befinner seg omtrent på samme nivå i totalfordelingen av goder og byrder”.

Sosiale lag kjennetegnes m.a.o. av at medlemmene er like hverandre m.h.t. formue, inntekt, yrke, utdanning, makt, anseelse eller lignende kjennetegn.

Hva kjennetegner en sosial klasse?

 1. Økonomiske resurser:
  Inntekt: Mengden penger en person eller husholdning tjener fra arbeid, investeringer eller andre kilder.
  Formue: Verdien av eiendeler som bolig, bil, sparepenger og investeringer.
 2. Utdanning og ferdigheter:
  Utdanningsnivå: Grad av formell utdanning oppnådd. Dette påvirker jobbmuligheter og inntekt.
  Yrkeskompetanse: Ferdigheter og kvalifikasjoner som er nødvendige for bestemte yrker.
 3. Yrke og arbeid:
  Yrkesstatus: Prestisje og respekt knyttet til bestemte yrker eller jobbroller.
  Arbeidsvilkår: Kvaliteten på arbeidsmiljøet, inkludert sikkerhet, stabilitet og fordeler.
 4. Sosial kapital:
  Nettverk: Tilgang til sosiale nettverk som kan tilby støtte, informasjon og muligheter.
  Kulturell kapital: Kjennskap til kulturelle koder, normer og praksiser som kan øke sosial status og anerkjennelse.

Hvilke sosiale klasser finnes?

Det er umulig å si at det finnes X antall sosiale lag eller sosiale klasser i Norge, da dette vil avhenge av hvordan vi velger å inndele befolkningen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss