Lightspeed webhotell

Ingen form for trakassering bør forekomme på en arbeidsplass, enten vi snakker om uskyldige kommentarer, mobbing eller seksuell trakassering som er forbudt. Trakassering medfører ikke bare et dårlig psykososialt arbeidsmiljø, men er ofte en årsak til at sykefravær oppstår og kan i mer alvorlig tilfeller medføre psykiske problemer og selvmord.

Hva er trakassering?

Med trakassering menes (Wikipedia):

“handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende,  fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende”.

I Norge er slike handlinger forbudt når de finner sted på grunnlag av:

«etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk,  religion eller livssyn».

I henhold til Arbeidstilsynet er det trakassering (Wikipedia):

«når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.» 

I tillegg er det en ubalanse i styrkeforholdet, for eksempel mellom en ansatt og en arbeidsleder, når trakassering eller mobbing forekommer.


Krav til trakassering

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg