Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 14 artikler om Forskningsdesign

Etnografi er studier av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi.

Tidligere hørte også studiet av menneskets fysiske preg (f.eks. «raser») inn under etnografien. Dette studieområdet har senere skilt seg ut som et selvstendig fag, fysisk antropologi. I engelsktalende land brukes likevel ordet anthropology oftest om etnografien i sin alminnelighet (SNL).

Det er nå blitt vanlig å bruke betegnelsen etnografi om beskrivelser eller analytiske fremstillinger av bestemte folkegrupper, for eksempel en indianerstamme, mens den generelle, sammenlignende delen av faget betegnes som sosialantropologi eller kulturantropologi (SNL).

Ved å ta i bruk etnografisk design fokuserer vi som forskere på å beskrive og tolke kulturer, og da spesielt atferdsmønstret, språk og samhandling i sosiale systemer. Den vanligste datainnsamlingsmetoden er deltakende observasjoner over lengre tid.

Med en etnografisk analyse skal en forsker beskrive og se etter hva en kultur, et sosialt system eller en gruppe mennesker gjør, hva de sier eller produserer. Det legges vekt på forskerens egne fortolkninger, og denne er opptatt av helheten.

To ulike målsettinger:

 • En etnograf ønsker å forstå menneskelig adferd i et sosialt, kulturelt fellesskap
 • En designer vil utvikle artefakter og verktøy som vil støtte aktivitetene i disse fellesskapene

Den etnografiske tilnærmingen:

 • Naturalistisk setting
  –feltarbeid
 • Holistisk
  –Forstå handling i kontekst
 • Deskriptiv
  –Beskriver hvordan mennesker oppfører seg og ikke slik de burde eller skulle (preskriptiv)
 • Medlemmenes synspunkt
  –Ikke foreskerens forutinntatte kategorier

Etnografiske metoder:

 • Tar utgangspunkt i brukernes kontekst
  –Observere deltagere
  –Deltagende observasjon

 • Intervju
  –Formelle intervju

  –Uformelle intervju
  –Kontekstuelt intervju

 • Observasjon

 • En iterativ forskningsprosess

 • Ta notater under observasjonene
  –Informasjonens status? (utsagn, handling, fortolkning, …)
 • Bruk av video
  –Kan studere situasjonen gjentatte ganger
  –Viser til andre, forskere , deltagere
  –Store datamengder
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forskningsdesign

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Fenomenologi og fenomenologisk design / analyseCasestudie >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsdesign
 • Eksplorerende design
 • Deskriptivt design
 • Kausalt design
 • Kvalitativ forskningsdesign
 • Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse
 • Etnografisk design
 • Casestudie
 • Grounded theory
 • Hva avgjør valg av forskningsdesign?
 • Studienes databehov avgjør valg av forskningsdesign
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Utarbeidelse av utvalgplan
 • Krav til validitet og realibilitet