Domene og webhotell fra OnNet.no

Utforming av postale spørreskjemaSpørreskjemaets form og layout har selvfølgelig størst betydning ved postale undersøkelser, mens også når man skal gjennomføre personlige eller telefonintervju, vil spørreskjemaets form og layout ha betydning.

Ved postale undersøkelser vil spørreskjemaets form og layout direkte påvirke responsen.

Ved telefon og personlige intervju vil den største faren ligge i at spørsmålene kan misforståes, bli vanskelig å lese, uoversiktlige og uklare. Noe som øker sjansene for at det skal oppstå feil i undersøkelsen.

Spørreskjemaets form og layout har også stor betydning for tabuleringen, organiseringen og analysen av datamaterialet.

Siden form og layout har størst betydning for postale utsendelser, har vi valgt å konsentrere oss om hvordan du bør gå frem for å utforme postale spørreskjemaer som gir høy respons. Selv om vi konsentrerer oss om de postale utsendelsene, gir gjennomgangen en god pekepinn på hvor de kritiske faktorene ligger når spørreskjemaet til personlig- eller telefonintervju skal utarbeides.

Ettersom de fleste reglene, teknikkene, metodene og erfaringene som presenteres her er av generell karakter, gjelder de i stor grad for alle grafiske produksjoner. Og da tenker vi spesielt på rapporten som skal skrives i forbindelse med forskningsprosjektet.

Den første hindringen som må overveies er å komme i sanseposisjon. De som mottar den postale utsendelsen vår må bli oppmerksomme på undersøkelsen, og ikke kaste den sammen med all den andre uinteressante reklamen som kommer i posten. Vi må med andre ord ikke bare få mottakerens oppmerksomhet, vi må også få vedkommende interessert i undersøkelsen vår.

Lykkes vi ikke med det vil vedkommende unnlate å fylle ut spørreskjemaet og sende det tilbake til oss. Får å få vedkommende til å fylle ut dette spørreskjemaet må vi gi vedkommende en grunn til å gjøre det. Det er vanskelig å få noen til å gjøre noe uten å gi dem en belønning.

Årsaken til at det er så vanskelig å få folk til å fylle ut postale spørreskjemaer eller svare på telefonintervju, er at respondentene ikke finner denne tidsbruken som lystbetont. I det øyeblikket vi klarer å få respondentene til å føle at utfyllingen av spørreskjemaet er lystbetont, vil vedkommende øyeblikkelig velge å gjøre det.

Det samme vil sannsynligvis resultatet bli hvis vedkommende tror at utfyllelsen av dette spørreskjemaet vil gi lystbetonte opplevelser i fremtiden.

AIDA modellen

Tar vi utgangspunkt i AIDA – modellen kan vi slå fast at for å oppnå ønsket resultat, dvs. å motta et utfylt spørreskjema, må vi skape følgende reaksjoner hos respondentens:

  1. Vekke oppmerksomhet
  2. Vekke interesse og leselyst
  3. Gi vedkommende en grunn til å fylle ut spørreskjemaet

OPPMERKSOMHET

Det er grovt sett tre virkemidler du kan benytte for å skape oppmerksomhet:

  1. Format/Dominans
  2. Utforming/farger/layout
  3. Dramatikk i tekst/bilde

INTERESSE

Interesse kan skapes på flere ulike måter, men de viktigste interesse elementene er:

  1. Format
  2. Relevant overskrift, tekst og bilde for målgruppen
  3. Produktløfte – grunnen til at vedkommende skal fylle skjemaet ut.

Årsaken til at vi har valgt å behandle dette temaet relativ grundig, skyldes at de som mottar spørreskjemaet vil man begynne å studere spørreskjemaets form før de begynner å lese teksten. Før mottakeren har lest så mye som ett ord, vil de med andre ord allerede ha gjort seg opp en mening om budskapets innhold, ut i fra budskapets form. Av den grunn er spørreskjemaets form viktig.

Generelle råd og tips

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.