Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en lanseringsstrategi?

Når en innovasjon eller endringsprosess er ferdig utviklet må den lanseres på en suksessfull måte i markedet hvis vi snakker om en markedsinnovasjon eller endring eller internt i organsiasjonen hvis vi snakker om en organisatorisk innovasjon eller endring. Hvordan vi skal gå frem for å lansere innovasjonen eller endringen på en suksessfull måte kaller vi for en lanseringsstrategi. Lanseringsstrategien er dermed en essensiell del av forretningsstrategien for en entreprenør som skal lansere et nytt selskap og endringsledere som skal implementere en endring internt eller eksternt. 

Egen eller spinn-off lansering?

Det første en innovasjonsleder som har fått ansvaret for å lede innovasjonen til en suksessfull lansering må ta stilling til er om innovasjonen skal lanseres i den eksisterende organisasjonen, f.eks. som et nytt produkt til dagens produktsortiment, eller skilles ut og lanseres som en “spinn-off” i et eget datterselskap.

Som regel lanserer vi produkt- og organisasjonsinnovasjoner gjennom dagens organisasjon, men noen ganger kan innovasjonen skille seg så mye ut fra dagens produktsortiment eller verdiskapningsprosess at det er mer hensiktsmessig å lansere den gjennom et eget datterselskap som vi setter opp spesielt for å lansere denne innovasjonen til markedet. Dette kalles i såfall en “spinn-off” og er noe vi kommer tilbake til i en egen artikkel.

Timing

Timing er som vi husker fra gjennomgangen av de 9 suksesskriteriene for innovasjon og entreprenørskap en av de ni suksessforholdene som må være på plass for å få til en suksessfull innovasjon. 

Pioner, etterfølger eller kopiering

Valget vil her stå mellom å følge en pioner strategi for å få teknologisk lederskap eller velge en teknologisk etterfølger strategi, eventuelt kopiering strategi.

Teknologisk lederskapTeknologisk etterfølgelse
 • Kostnadfortrinn
  a) Billig produktkonstruksjon
  b) Først på læring kurven
  c) Billigere måter å utføre verdiaktivitetene på
 • Differensiering
  a) Nytt produkt som øker verdien for kjøper
  b) Fornye andre aktiviteter for å øke kundeverdien
 • Kostnadfortrinn:
  a) Lære av lederens erfaring
  b) Unngå produktutviklingskostnader ved etterligning
 • Differensiering:
  a) Tilpasse produkt eller levering system mer nøyaktig til kundens behov ved å lære av lederens erfaring

Hvilke av strategiene vi bør velge er avhengig av vår strategiske situasjon, kapital, ressurser, kompetanse og risikovillighet for å ha nevnt noe. Fordelene ved å være en pioner, dvs. først ute på markedet, eller følge en etterfølger strategi kan sammenfattes slik:

Fordeler med å være først ute:Ulemper ved å være først ute:
 • Ren nome
 • Sikre seg en stilling i markedet
 • Byttekostnader
 • Valg av distribusjonskanaler
 • Intern læring kurve
 • Gunstig adgang til ressurser
 • Definisjon av standarder
 • Pionerkostnader
 • Usikker etterspørsel
 • Endringer i kundebehov
 • Investeringer i noe som fort blir ”gammelt”
 • Teknologisk omslag
 • Billige etterligninger

Hvilken strategi vi her bør velge kommer vi tilbake til i artikkelen om “Pioner, etterfølger eller kopiering“.

Målgruppe

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.