Domene og webhotell fra OnNet.no

 

Hva er forskjellen på grå og grønn vekst?

For å besvar dette spørsmålet må vi først definere hva grå og grønn vekst er.

Definisjon av grå vekst

Grå vekst er økonomisk vekst som medfører økte klima- og miljøbelastninger. Dette kan skje selv om produksjonen er mer klimavennlig- og miljøvennlig enn tidligere. Den økonomiske veksten måles etter hvor mye brutto nasjonalprodukter øker for ett land eller hvor mye omsetningen eller overskuddet før/etter skatt øker for en bedrift.

Formel: Sum(RP) < BNP = Grå vekst

Definisjon av grønn vekst

Grønn vekst er økonomisk vekst som IKKE medfører økte klima- og miljøbelastninger. Grønn vekst er dermed økonomisk vekst som samtidig krymper det totale miljømessige fotavtrykket (Stoknes & Rockström, 2018).

Forskjellen mellom grå og grønn vekst ligger i om den økonomiske veksten medfører økte klima- og miljøbelastninger eller ikke. Grønn vekst øker ikke belastningene på verken klima eller miljøet, mens grå vekst gjør det.

Formel: Sum(RP) > BNP = Grønn vekst

Tegnforklaring:

Sum(RP) = Årlig endring i ressursproduktivitet
BNP = Årlig endring i bruttonasjonalprodukt

Ressursproduktivitet er målt i verdiskaping per fysisk enhet. Dette kan for eksempel være kroner pr tonn, kroner pr dekar eller lignende. Dersom endringen i ressursproduktivitet er større enn endringen i bruttoprodukt, har vi grønn vekst (Stoknes & Rockström, 2018). Grønn vekst kjennetegnes dermed at økonomien vokser, samtidig som utslippene av klimagasser og ressursbruken går ned.

Er grønn vekst mulig?

Grønn vekst er denne form for vekst vi alle ønsker oss. Spørsmålet er bare om det er mulig å oppnå en grønn vekst? Mange mener at svaret er nei. De sier at veksten de såkalte “grønne bedriftene” har kun er tradisjonell grå-vekst som er blitt “grønnvasket” gjennom grønn markedsføring for å fremstå som “grønn vekst“.

Grønt vekstkompass

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.