Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler om Arbeidsmiljøet

Rømningsvei

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.

Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler. Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen.

Rømningsveienes og nødutgangenes antall, fordeling og dimensjoner skal avpasses etter arbeidsplassens bruk, utstyr og dimensjoner, og etter det høyeste antall personer som kan være til stede.

Rømningsveier og nødutganger skal så direkte som mulig føre ut i det fri eller til et sikkerhetsområde eller rom som er tilrettelagt for å beskytte mot farer som kan oppstå, og hvor arbeidstakerne kan oppholde seg i sikkerhet inntil de kan reddes eller faren er over.

Ved bergarbeid under jord skal det være minst to solide og lett tilgjengelige utganger til overflaten. Dersom det for annet bergarbeid under jord enn gruvearbeid er umulig å anlegge to utganger, skal det treffes tiltak for å sikre muligheten for sikker rømning.

Rømningsveier og dører som er plassert i rømningsveier, skal være tilstrekkelig merket.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsmiljøet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Brann – og eksplosjonsvern
    Andre artikler i serien er: 
 • Arbeidsmiljø
 • Miljøpsykologi
 • Bedriften som et teater
 • Krav til arbeidslokale
 • Fargevalg for arbeidslokalet og servicemiljø
 • Arbeidstemperatur (riktig innetemperatur)
 • Klima og ventilasjon (luftkvalitet)
 • Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler
 • Støy i service- og arbeidsmiljø
 • Musikk og duft i service – og arbeidsmiljø
 • Arbeidsutstyr
 • Arbeid ved dataskjerm
 • Arbeidsstilling
 • Kjemikalier på arbeidsplassen
 • Forurensning
 • Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)
 • Brann – og eksplosjonsvern
 • Rømningsveier
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.