Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Entreprenørens utgangspunkt

Siden nyetablerte selskaper mangler kapital, markedskompetanse, tid og markedet verken kjenner til selskapet eller det de tilbyr kan de ikke benytte seg av tradisjonell markedsføring. En entreprenør må i oppstartsfasen basere seg på entreprenøriell markedsføring.


Hva er entrprenøriell markedsføring?

Entreprenøriell markedsføring er markedsføring som utføres av entreprenøren selv. Entreprenøriell markedsføring kan defineres som (Fjelldal-Soelberg og Lindberg, 2012, s. 194):

”sosiale bytteprosesser og relasjoner i forbindelse med å utvikle, organisere og utnytte forretningsmuligheter”.

Denne definisjonen er svært uklar, da den ikke klart angir hva som skiller denne markedsføringsformen fra andre markedsføringsformer. Et viktig poeng med entreprenøriell markedsføring er at denne formen for markedsføring går ut på å skape verdi sammen med kunden, hvor entreprenørens bidrag er entreprenøren selv, entreprenørens selskap og det nettverk av samarbeidspartnere oppstartsbedriften har.

For å prøve å beskrive hva entreprenøriell markedsføring er har Morris, Schindehutte og LaForge (2002) delt inn entreprenøriell markedsføring inn i syv underliggende elementer som beskriver hva entreprenøriell markedsføring er. Disse 7 underliggende elementene er:

Proaktiv orientering

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.