Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Sender - Budskap - Mottaker

For at kommunikasjon skal kunne oppstå kreves det minst tre grunnkomponenter. Vi trenger en sender, en mottaker og et budskap som skal overføres fra senderen til mottakeren. Disse tre grunnkomponentene utgjør derfor kjernen i alle kommunikasjonmodeller.

Definisjon >> budskap

Med budskap menes:

” enhver form for menings overføring”


Definisjon >> mediabudskap

Sprer vi dette budskapet gjennom et medium får vi et mediabudskap. Et begrep som kan defineres som:

”et budskap som er spredt via et medium”

Private og offisielle budskap

Når vi snakker om budskap må vi også skille mellom private og offisielle budskap, da formålet og måten vi utformer disse budskapene på er vesentlig forskjellig.

Eksempler på private budskap er personlige brev og e-postmeldinger, private telefonsamtaler,  SMS, chat-samtaler og lignende budskap somi spres gjennom ”lukkede” medier. Med ”lukkede” medier menes:

”medier som formidler private mediebudskap som kun er ment lest av en enkelt mottaker”.

Offisielle budskap er budskap vi sprer gjennom massekommunikasjon fra en sender til mange mottakere med bruk at massemedia. Offsielt vil si at det ikke er personlig, men ment for offentligheten generelt.

Med massemedia menes ”åpne” medier som har som mål å spre et offisielt budskap til flest mulig mottakere som oppfyller bestemte kriterier.

Kjerne- og støtte budskap

Budskapet vi ønsker å overføre til målgruppen består av to komponenter:

  1. Kjerne budskap (løfte) – er den viktigste (fakta) delen av budskapet vi ønsker å formidle til mottakerne. F.eks. at Volvo har lansert en ny bilmodel for småbarns familier.
  2. Støtte budskap (begrunnelse for løfte) – tilleggselementer som skal forsterke kjernebudskapet. Dette er gjerne emosjonelle virkemidler. F.eks. vise et bilde av en lykkelig småbarns familie i 20 årene med tilsynelatende god økonomi og en lykkelig tilværelse eller måten vi vinkler overskriften og brødteksten.

Kjerne- og støttebudskap

Løfte (kjerne buskap)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.