Domene og webhotell fra OnNet.no

Sender - Budskap - Mottaker

For at kommunikasjon skal kunne oppstå trenger vi en sender, en mottaker og et budskap som skal overføres fra senderen til mottakeren. Disse tre grunnkomponentene utgjør derfor kjernen i alle den lineære kommunikasjonmodellen.

Definisjon

Med budskap menes:

” enhver form for menings overføring”.

Sprer vi dette budskapet gjennom et medium får vi et mediabudskap. Det vil si et budskap som spres via et medium.

Hvis du ønsker å ringe sjefen din for å fortelle at du ikke kommer på jobben i dag fordi du er syk, er du senderen, mens sjefen er mottakeren av budskapet. Budskapet (meningen) du ønsker å overføre er at du ikke kommer på jobben i dag fordi du er syk.

Private og offisielle budskap

Når vi snakker om budskap må vi skille mellom private og offisielle budskap, da formålet og måten vi utformer disse budskapene på er vesentlig forskjellig.

Private og offentlige budskap

Private budskap

Eksempler på private budskap er personlige brev og e-postmeldinger, private telefonsamtaler,  SMS, chat-samtaler og lignende budskap somi spres gjennom ”lukkede” medierMed ”lukkede” medier menes:

”medier som formidler private mediebudskap som kun er ment lest av en enkelt mottaker eller en gruppe mottakere”.

Offisielle budskap

Offisielle budskap er budskap som spres gjennom massekommunikasjon fra en sender til mange mottakere med bruk at massemedia. Offisielt vil si at det ikke er personlig, men ment for offentligheten generelt. Med massemedia menes ”åpne” medier som har som mål å spre et offisielt budskap til flest mulig mottakere som oppfyller bestemte kriterier.

Kjerne- og støtte budskap

Budskapet senderen ønsker å overføre til mottakeren består av to komponenter:

  1. Kjerne budskap (løfte) – er den viktigste (fakta) delen av budskapet. F.eks. at Volvo har lansert en ny bilmodel for småbarns familier.
  2. Støtte budskap (begrunnelse for løfte) – er tilleggs elementer som skal forsterke kjernebudskapet. Dette er gjerne emosjonelle virkemidler. F.eks. vise et bilde av en lykkelig småbarns familie i 20 årene med tilsynelatende god økonomi og en lykkelig tilværelse eller måten vi vinkler overskriften og brødteksten.

Kjerne- og støttebudskap

Løfte (kjerne buskap)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.