Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er oppfattet nærhet?

Oppfattet nærhet (perceived proximity) er et begrep brukt om en persons inntrykk eller opplevelse av avstanden til en annen person (Wilson, O’Leary, Metiu & Jett, 2008). Vi snakker her ikke om geografisk avstand, men opplevd tilhørighet mentalt, faglig, verdi-, holdning- og interessemessig.

Oppfattet nærhet i virtuelle team

Til tross for at teammedlemmene i et virtuelt team kanskje aldri har truffet hverandre, siden de kan sitte i ulike verdensdeler, kan de allikevel oppfatt en stor nærhet og samhørighet med de andre teammedlemmene i det virtuelle teamet.

Selv om den kulturelle og geografiske avstanden mellom partene kan være stor, kan de allikevel føle seg svært nære og knyttet til de andre teammedlemmene i det virtuelle teamet. Den objektive (faktiske) avstanden mellom teammedlemmene trenger ikke nødvendigvis å samsvare med vår subjektive oppfatningen av avstanden.

Modell for opplevd nærhet til andre

Forholdet mellom fysisk nærhet, altså den objektive avstanden, og oppfattet nærhet er direkte påvirket av to prosesser;

  1. kommunikasjon.
  2. identifikasjon.

Disse prosessene er igjen påvirket av individuelle og sosio-organisatoriske faktorer som dermed også har indirekte påvirkning på forholdet mellom fysisk og oppfattet nærhet. Disse sammenhengene kan visualiseres i følgende modell:

Kilde: Illustrasjon av «Model of Perceived Proximity» i Wilson mfl. (2008).

Forholdene i modellen og hvordan de påvirker oppfattet nærhet kan forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.