Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 34 av 34 artikler om Forretningsmodell

    Denne artikkelen er del 24 av 29 artikler om Sirkulær økonomi

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter
Bruksforlengelse
Photo by Samuel Ramos

Hva er bruksforlengelse?

Bruksforlengelse er en forretningsmodell som tjener penger til virksomheten gjennom å:

 • forlenge tiden produktet brukes (f.eks. gjennom vedlikehold, reparasjon og oppgradering av et eksisterende produkt)
 • ombruk (f.eks. selge/kjøpe et brukt produkt som brukes til samme formål. Kjøp og salg av bruktbiler er et klassisk eksempel på ombruk.)
 • gjenbruk (et eksisterende produkt kan gjøres om for å brukes til andre formål enn det opprinnelige produktet var utviklet for. Vi skaper her nye bruksområder for et eksisterende produkt).

Ombruk og gjenbruk

Barneklær som søsken arver etter eldre søsken er et klassisk eksempel på ombruk, mens gamle vinduer som brukes for å bygge et drivhus er et godt eksempel på gjenbruk.

Gjenbruk er ikke det samme som gjenvinning. Gjenbruk vil si at vi bruker hele eller deler av produktet på nytt, mens gjenvinning viser til prosessen som skiller ut råstoffene i et produkt for å bruke disse råstoffene på nytt igjen i andre produkter.

Denne forretningsmodellen er ikke ny. Den har eksistert så lenge vi har hatt produkter, men det er først de siste 5-10 årene at denne forretningsmodellen har fått sin fortjente oppmerksomhet igjen. Gjennom å ombruke og gjenbruke eksisterende produkter og materialer kan vi redusere behovet for jomfruelige naturressurser til en brøkdel av dagens ressursuttak. Dette ved at vi øker levetiden til de produktene som allerede eksisterer. Noe som reduserer behovet for å lage nye produkter tilsvarende.

Den største utfordringen med denne forretningsmodellen er at folk flest anser nye produkter som mer verdifulle enn brukte produkter. Folk er derfor ikke villig til å betale for det brukte produktet, men de forventer å få den samme servicen og garantien som gjelder for nye produkter. Mange finner det derfor vanskelig å oppnå høy nok betalingsvillighet til at forretningsmodellen blir lønnsom. At det heller ikke finnes godt utviklede gjenbruk og bruktmarkeder, bortsett fra når det gjelder kjøp og salg av brukte eiendommer, båter og biler. Typiske kapitalvarer. For de andre produkttypene finnes det få velutviklede bruktmarkeder. 

Vedlikehold, reparasjon og oppgradering

Å forlenge levetiden til alle produkter som produseres slik at vi ikke trenger å lage så mange nye produkter for å dekke folks behov, er den mest effektive strategien for bruksforlengelse. Kan vi vedlikeholde, reparere og oppgradere alle eksisterende produkter og lager dem av høyere kvalitet kan vi forlenge produktets levetid mange ganger. Det eneste som kreves er at produktene som produseres:

 • har et modulbasert design som bygger på felles standarder.
 • er av høy kvalitet (høy material- og funksjonell kvalitet).

Utfordringer

Problemet med denne forretningsmodellen er at hvis vi tidobler levetiden til et produkt, så vil produsenten som produserer produktet kun selge 10% av de produktene de selger i dag. Dette vil gå dramatisk utover lønnsomheten til alle virksomheten, da etterspørselen etter nye produkter reduseres med minst 90%. Noe som igjen vil medføre at 90% av de som jobber med å produsere nye produkter i dag vil bli arbeidsledige i fremtiden. Flesteparten, hvis ikke alle, vil bli ansatt i selskaper som som har som oppgave å vedlikeholde, reparere og oppgradere eksisterende produkter.  

Å lage omtrent evigvarende produkter har aldri vært vanskelig. Volvo sluttet for eksempel å produsere flere av motorene de brukte i Volvo Amazon på 60-tallet fordi de aldri gikk i stykker. Dette gikk så mye utover gjensalget at de måtte lage bilene mindre solide. 

Dagens forretningsmodeller er basert på at folk bytter ut sine produkter ved jevne mellomrom. Apple kommer hvert år med en ny utgave av sin iPad. Forskjellen mellom versjonene de siste årene har vært minimale. Hadde telefonene vært modulbaserte slik at kundene bare kunne stikke innom sin nærmeste Apple butikk og fått mobilen oppgradert med de nye funksjonene, uten å bytte hele telefonen hadde dette vært noe de alle fleste hadde ønsket. Problemet er bare at Apple ikke lenger hadde klart å selge millioner av nye mobiler hvert år. De hadde istedenfor solgt flere millioner oppgraderinger som koster kundene en brøkdel i forhold til å bytte hele telefonen. Mesteparten av fortjenesten til Apples mobiltelefoner hadde da forsvunnet.

Istedenfor å oppmuntre til at folk vedlikeholder, reparerer og oppgraderer sine produkter for å forlenge produktets levetid har de fleste produsenter idag det som en strategi at de ønsker å gjøre det så vanskelig som mulig å reparere og oppgradere et produkt. Tidligere bestå f.eks. en PC av et hovedkort, grafikkort, kontrollerkort, lydkort o.s.v. I dag er alt integrert til et stort hovedkort. Går et av kortene i stykker må hele hovedkortet byttes. For å ytterligere gjøre det vanskelig å reparere og oppgradere noe lages produktene slik at produktet selv gjenkjenner uorginale deler. Oppdager produktet at noe uorginalt er satt inn slutter produktet regelrett å fungere av sikkerhetsmessige hensyn i følge produsenten. I dag er det ofte umulig å reparere et produkt.

Løsninger

Av ovenstående grunner er det lite trolig at verdens produsenter av forbrukerprodukter vil begynne å lage evigvarende produkter som er designet for deling, gjenbruk, reparasjon og oppgradering med det første. For at dette skal skje må lovverket og rammebetingelsene til næringslivet endres verden over slik at lineære verdikjeder ikke lenger er lovlig og lønnsomme.

Felles standarder

EU er i dag en pådriver på dette området. De har f.eks. nå fått tvunget alle produsentene av elektronikk til å bruke den samme ladekabelen slik at forbrukerne ikke trenger flere ladekabler for lade sine enheter. Dette er en start. Målet til EU er å få på plass langt flere felles standarder i fremtiden for å stimulere til et samfunn som består av produkter med et mer modulbasert design enn i dag. Jo raskere dette skjer, jo raskere kan vi gå over til lage miljøvennlige produkter med et modulbasert design.

Retten til å reparere

Retten til å reparere” er et annet eksempel som tar sikte på å adressere dette problemet. Dette lovforslaget er nå ute på høring i medlemslandene og har som formål å sikre at alle produkter i EU-sonen må være konstruert slik at det er mulig å reparere det på en rask og kostnadseffektiv måte.

Ser vi på bilindustrien har vi allerede fått på plass en effektiv lovgivning som sikrer at deler, verktøy og programvare må gjøres tilgjengelig for uavhengige reparatører. Dette markedet utgjør i dag rundt 70 % av markedet for reparasjonstjenester, mens forhandlere utgjør de resterende 30 %.

Lengre garantier

I Norge har vi 5-års garanti på produkter som forventes å vare lengre enn 5 år. Få andre land har en slik garanti bestemmelse i sin lovgivning. I Asia og Afrika hvor flest mennesker bor, får forbrukerne normalt ingen garantier når de kjøper et produkt som ikke anses som en kapitalvare. Kjøper du en kapitalvare kan du være heldig å få 3 måneders garanti, men aldri over 1 år. Dette selv om du kjøper en ny bil til 1 million norsk kroner. Produsentene vet dette. De lager derfor produktene så rimelig som mulig. Noe som går dramatisk utover kvaliteten, holdbarheten og resirkulerbarheten til produktet. I disse delene av verden flommer samfunnet over av avfall og det sløses enormt med bruken av naturressurser som et resultat av denne bruk og kast mentaliteten.

Hvis verden hadde blitt enig om f.eks. en 5-års garanti, slik vi har i Norge eller aller helst forlenget garantitiden til mer enn 5 år. Dette hadde tvunget alle produsentene av billig elektronikk og forbrukervarer til å tenke anderledes, og hadde redusert mengden avfall som produseres enormt. 

Krav om modulbasert design

Alle ovennevnte tiltak er gode tiltak som vil stimulere til en bruksforlengelse, men før det blir et lovkrav at alle produkter skal bygge på et modulbasert design slik at hvem som helst kan levere komponentene som trengs og hvem som helst kan utføre vedlikeholdet, reparasjonen eller oppgraderingen vil vi aldri få produkter som er laget for ombruk og gjenbruk.

Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ØKO-modellen – en sirkulær forretningsmodellSamarbeidsforbruk (Collaborative Consumption) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Verdiskapningprinsipper i økonomien
 • Forretningsmodellenes historiske utvikling
 • Forretningsmodell trender
 • Kjedesamarbeid
 • Business Model Canvas (BMC)
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud (verdiforslag)
 • Kunderelasjon
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodell som forretningsmodell
 • Leiemodell som forretningsmodell
 • Abonnement som forretningsmodell
 • Markedsplass, transaksjon og provisjon som inntekts- og forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell og markedsføringsstrategi
 • Agentur som forrretningsmodell og markedsføringskanal
 • Sirkulære forretningsmodeller
 • Delingsøkonomi (deling som forretningsmodell)
 • Digital plattform
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Selvbetjeningsnettsted som forretningsmodell
 • Annonsesalg som inntektsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Patent
 • Nettverksmarkedsføring (MLM)
 • Innteksoptimalisering
 • Åpne forretningsmodeller
 • 3E modellen (Economi, Ecology & Ethics – en modell for bærekraftig utvikling)
 • ØKO-modellen – en sirkulær forretningsmodell
 • Bruksforlengelse som forretningsmodell
 • Samarbeidsforbruk (Collaborative Consumption)
 • Du leser nå artikkelserien: Sirkulær økonomi

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << 3E-modellen sin arbeidsmodellDelingsøkonomi (deling som forretningsmodell) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Lineær økonomi og verdiskapning – en modell
 • Sirkulær økonomi
 • Sirkulær økonomi – en modell
 • EUs grønne vekststrategi (“Green Deal”)
 • Sirkulær økonomi : – Hvilke næringer har det størst potensialet?
 • Barrierer mot en sirkulær økonomi
 • Virkemidler for å skape en sirkulær økonomi
 • Er et samfunn basert på en sirkulær økonomi realistisk?
 • Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?
 • Modulært design
 • Gjenbruk
 • Materialgjenvinning (resirkulering)
 • Energigjenvinning
 • Deponering av avfall (søppelfylling)
 • Naturressurser
 • Sirkulære forretningsmodeller
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • ØKO-modellen – en sirkulær forretningsmodell
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • Den tredoble bunnlinjen – økonomi, økologi og sosialt
 • 3E modellen (Economi, Ecology & Ethics – en modell for bærekraftig utvikling)
 • Hvilke virksomheter passer 3E-modellen for?
 • 3E-modellen sin arbeidsmodell
 • Bruksforlengelse som forretningsmodell
 • Delingsøkonomi (deling som forretningsmodell)
 • Samarbeidsforbruk (Collaborative Consumption)
 • Digital plattform
 • Miljøvennlig produkt og bærekraftig produkt
 • Forutsetninger for en sirkulær forretningsmodell
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.