Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et ansvarlig selskap (ANS/DA)?

ansvarlig-selskapEt ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere/kompanjonger) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Fordeling av ansvar mellom deltakerne kan være delt ansvar (DA) eller solidarisk ansvar (ANS):

  • ANS: I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.
  • DA: Den andre varianten er et selskap med delt ansvar hvor deltakerne samlet har et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men der hver deltaker bare kan belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan for eksempel ikke kreve mer enn ti prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg ti prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Typiske virksomheter som velger en av disse selskapsformene er kompetansebaserte selskaper, med mindre investeringsbehov. Når det gjelder regnskapsplikten til ansvarlige selskaper viser vi til artikkelen ”Regnskapsplikt”.

Det er forholdsvis enkelt å omdanne et ANS/DA til et AS, mens det motsatte er mye verre.

Ansvarlig selskap deltakerlignes. Hver deltager i ANS’et blir en personlig skatteyter. Det vil si at din andel av netto overskudd (eller underskudd) fra selskapet behandles sammen med dine private inntekter og fradrag. Har du f.eks. 50 % eierandel vil du beskattes med 50 % av overskuddet, og du vil få 50 % av nettoformuen på din personlige selvangivelse. Din andel av overskudd eller underskudd vil være fastsatt i den selskapsavtalen dere har opprettet.

Krav til ansvarlige selskaper (ANS/DA)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.