Domene og webhotell fra OnNet.no

Assosiasjonsnettverket er en skjematisk fremstilling for å vise hvordan koblinger mellom ulike ting skaper assosiasjoner og blir lagret i vår langtidshukommelse. 

Assosiasjonsnettverket består av to kjerne komponenter:

  • Noder – Nøkkelord eller “mentale bilder” av noe som beskriver en assosiasjon. Jo større en node er jo viktigere er dette nøkkelordet/mentale bilde for assosiasjonen som sannes. De viktigste mentale bildene vi gjør oss når vi hører om en merkevare er de største nodene, mens de minste er de mentale bildene vi sist tenker på.
  • Koblinger – En angivelse av hvilke tankemessig forbindelser som finnes mellom to eller flere noder. For eksempel får vi en kobling mellom noden “Kvalitet” og “Pris” hvis kunden oppfatter at det er en logisk sammenheng mellom disse to begrepene. Det vil si mellom begrepet pris og kvalitet. Disse koblingene kan også variere i styrke, avhengig av hvor sterk kunden føler at denne koblingen er.

Størrelsen på disse nodene vil imidlertid variere og styrken mellom de ulike koblingene vil i stor grad variere fra individ til individ. For en markedsfører er en av de største utfordringene innenfor merkevarebygging å skape et felles assosiasjonsnettverk til merkevaren hos sin merkevare. Det vil si få alle kunder som anses som virksomhetens målgruppe til å legge til grunn det samme assosiasjonsnettverket hver gang de blir eksponert for eller hører om merkevaren. Kun da er det mulig å forutsi utfallet av denne assosiasjondannelsen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.