Kategori: Mål- og resultatstyring

Målstyring (MBO = Managment By Objectives)

Målstyring (MBO = Managment By Objectives)

Denne artikkelen er del 21 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 16 av 42 artikler i om Historisk utvikling på ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 29 artikler i om Motivasjon

Tanken bak MBO er at det skal ikke være nødvendig å tilpasse mennesker og oppgaver til forehåndsbestemte firkanter. Oppgavene skal diktere menneskene, deres plassering på kartet, deres funksjon så vel som forholde til andre på kartet.

Les mer