Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 11 av 41 artikler om Digtal markedsføring >> SEO

Skal investeringen i SEO bli en lønnsom investering, må vi starte med å sette oss klare mål som viser hva vi skal oppnå og vi trenger en strategi som forteller hvordan vi skal nå dette målet. For å avdekke hvor langt fra målet vi er, kreves det at vi jevnlig gjennomfører en avviksanalyse som viser avstanden mellom målet og realitetene.

SEO arbeidet i seg selv har liten økonomisk verdi, hvis verditilbudet og nettsiden ikke klarer å bringe de som kommer til landingssiden gjennom kjøpsprosess, slik at de foretar et kjøp eller en annen ønsket handling.


Hvilke SEO mål trenger du?

Innenfor klassisk SEO-tenkning er det vanlig å skille mellom tre ulike SEO målsetninger som normalt inngår i ethvert SEO-prosjekt. Dette er tre logiske mål som må oppnås for å bringe dem som foretar et søk i Google til å foreta et kjøp eller en annen handling på ditt nettsted. Disse tre SEO-målene er:

Mål nr. 1 – Førstesideplassering i Google sitt organiske søkeresultat

Det overordnede målet med søkemotoroptimalisering er ikke å få en førstesideplassering i Google sitt organiske søkeresultat, men å tjene mest mulig penger eller oppnå andre ønskede resultater. En førstesideplassering er imidlertid første skritt på veien mot å nå det overordnede målet.

Benytt Google Webmaster eller verktøyene under for å sjekke hvilken rangering sidene dine har idag på dine søkeord og søkeuttrykk. Det gir deg en oversikt over dagens situasjon.

Sett deg deretter et mål for hvilken rangering du ønsker om 3 måneder, 6 måneder og 1 år. Avstanden mellom dagens rangering og ønsket rangering angir det konkrete arbeidsmålet de neste 3, 6 og 12 månedene.

Dagens rangering: Nr. 239
Ønsket rangering om 3 mnd: Nr. 3
Arbeidsmål for landingssiden: Forbedre rangeringen med 236 plasseringer

Rangering i Google, Yahoo & Bing/MSN

Rangering i Google

 • Sjekk rangeringen i Google for et søkeord som er knyttet til en definert landingsside

Rangering i Yahoo

Rangering i Bing

Du angir bare domenet, ikke landingssiden. Verktøyet forteller deg tilbake hvilken side som er høyest rangert og hvilken posisjon siden har

Sjekk din fremtidige Google rangering/plassering

Er rangeringen din på dette søkeordet og denne URL-en på vei oppover eller nedover?  Det finner du ut ved å sjekke rangeringen i ulike data centre Google bruker til å beregne rangeringen. Rangerer ett eller flere data centre en høyere eller lavere rangering er rangeringen på vei oppover eller nedover.

Mål nr. 2 – Høyest mulig “click rate” i Google sitt organiske søkeresultat

Så snart vi har en førstesideplassering, gjelder det å få flest mulig til å klikke på akkurat din link i det organiske søkeresultatet som presenteres. Klikker ingen på din link i det organiske søkeresultatet genererer ikke din førstesideplassering noe som helst ekstra trafikk til ditt nettsted. Får du ikke flere besøkende til ditt nettsted, er førstesideplasseringen i Google verdiløs.

Målsetning nr. 2 er derfor alltid å få en høyest mulig “click-rate“. Det vil si:

“få flest mulig til å klikke på akkurat din link i det organiske søkeresultatet”.

For å få en høyest mulig “click-rate” gjelder det å studere forbrukernes atferd og persepsjonsprosess, slik at du forstår hvordan de tenker og hva de er på utkikk etter. Først da er det mulig å optimalisere markedstilbudet og markedskommunikasjonen til deres informasjonsbehov og beslutningskriterier.

For å oppnå en høyst mulig “click rate”, må man jobbe hardt og målbevist med sidens title- og decriptions tag som avgjør hvordan din nettside blir presentert i Google sitt organiske søkeresultat. I beskrivelsen av “Brukeranalyser” tar vi for oss denne delen av SEO-arbeidet.

Mål nr. 3 – Høyest mulig “konverteringsgrad” fra de som besøker nettsiden

Selv om flest mulig besøkende er et viktig delmål, er dette ikke det endelige målet. Trafikk til dine nettsider har ingen verdi hvis de som besøker nettsidene dine ikke gjør det du ønsker at de skal gjøre på dine nettsider. Er målet å selge produkter og tjenester på nettsidene, er det overordnede målet gjerne å¨få flest mulig av dem som besøker dine nettsider til å legge igjen en ordre før de surfer videre til et annet nettsted. Vi kaller denne ønskede atferden for “konverteringsgrad“. Et begrep som kan defineres slik:

“Konverteringsgrad er en angivelse av hvor mange prosent av de besøkende som utfører en ønsked handling”

Hva som er en ønsket handling er avhengig av hvilke kommunikasjonsoppgaver nettstedet er satt til å løse. Eksempler på ønskede handlinger er:

 • Kjøp av et produkt/tjeneste/system
 • Registrering og prøving av en demo
 • Nedlastning av et program
 • Nedlastning av et produktark
 • Forespørsel om et selgerbesøk, nærmere informasjon e.l.

Synlighet – Trafikk – Handling

SEO arbeidet kan derfor ses på som en 3-delt prosess som går ut på å skape

 1. SYNLIGHET
 2. TRAFIKK
 3. HANDLING

Hva er en avviksanalyse

En avviksanalyse er en analyse som prøver:

“å avdekke avstanden mellom ønsket og opplevd tilstand”.

Eller sagt litt  mer akademisk: Finne forskjellen mellom mål og resultat.

Konvertering

En konvertering skjer når brukeren gjør noe som gir verdi for ditt nettsted, eller medfører at du er på vei til å oppnå en verdi. En SEO konvertering kan derfor defineres som:

“En ønsket adferdsendring som resulterer i en verdioppnåelse for nettstedet”

Det finnes mange former for konvertering. En opplagt konvertering er et salg, men også selvbetjening eller registrering på mailinglister kan være å anse som en konvertering – hvis dette er den ønskede handlingen eller resultatet (måloppnåelsen) man ønsker å oppnå med landingsiden. Et klikk fra en side til en annen, eller tiden som er brukt på en side, kan også være konverteringer, selv om disse ikke skaper en umiddelbar og reell verdi for nettestedet her og nå. Vi kaller slike konverteringer for del-konveteringer, da dette er delmål som må oppnås før det er mulig å oppnå hovedmålet. Del-koverteringene er alle stegene brukerne må passere i kjøps- og persepsjonsprosessen for å oppnå den endelige konverteringen (hovedmålet). Del-konverteringer benyttes sjelden som overordne måleparametre for SEO planen, men er svært vanlige kortsiktige mål i arbeidet med å optimalisere den enkelte landingside.

Gjennomsnittlig konverteringsverdi/størrelse på handlekurv

En nettside har gjerne mange ulike ønskede handlinger som en bruker kan utføre, men de har også forskjellig verdi for deg. Gratis nedlastninger av en vareprøve eller teknisk dokumentasjon er kanskje en ønsket handling (konvertering), men til syvende og sist vil et salg alltid være bedre. Likeledes er det normalt å anse store handlekurver(store ordre) som mer verdifulle enn små handlekurver (små ordre). En økning av gjennomsnittlig konverteringsverdi vil ofte være vel så relevant som å øke konverteringsraten.

Task Completion – Servicegrad

Måles i prosent og angir hvor mange av nettsidens brukere som klarer å løse de oppgaver de ønsket å gjøre gjennom sitt besøk til nettsiden. Indikatoren angir altså om brukernes ønsker blir tilfredsstilt eller ikke. Dette er gjerne viktige måleparametre for nettsteder med fokus på selvbetjening og høyt volum av transaksjoner, for eksempel nettbanker og domeneregistrarer. Indikatoren sier dog lite om hvor lett eller vanskelig, eller hvor bra eller dårlig nettsidene var tilrettelagt for brukeren, bare om brukeren klarte å gjennomføre oppgaven. En metode for å måle dette er ut fra hvor mange som starter på en oppgave, og hvor mange som har fullført. En annen målemetode er å benytte online spørreundersøkelse, f.eks.: 4Q survey. Bruker du 4Q er nivåer under 90% å anse som urovekkende, mens 95% eller mer anses som bra.

Unike besøkende – Unique visitors

Du kan også bruke antall unike nettleser/cookie som har besøkt sidene innenfor et gitt tidsrom som måleparameter. Indikatoren er det nærmeste vi kommer fysiske personer, uten å måle konkrete pålogginger med konkrete brukernavn. Indikatoren er viktig for å måle trafikknivå på nettsider, og benyttes også sammen med antall konverteringer for å beregne konverteringsgraden. Den teknologiske utviklingen gjør at nøyaktigheten i indikatoren blir dårligere og dårligere, ettersom nordmenn får stadig flere dingzer med internettilgang. En alternativ er besøk/sessions, som også kan benyttes som utgangspunkt for beregningen av konverteringsgraden.

Besøkshyppighet – Visitor frequency

Antall besøk (visitor sessions) fordelt på antall unike besøkende innen en gitt periode. Denne indikatoren angir hvor ofte brukerne dine kommer tilbake til nettsiden din. Det vil for eksempel kunne gi deg klare indikasjoner på lojalitet og hvor ofte du har behov for å fornye innholdet på sidene dine. En nettbank har for eksempel høyere besøksfrekvens blant sine bedriftskunder, enn fra sine privatkunder.

Besøkstid – Average time for a visitor session

Hvor lenge er brukerne dine på sidene dine for hvert besøk? Kan si noe om relevansen av ditt innhold, spesielt i sett i sammenheng med hvilke søkeord som gir trafikk til nettsidene dine. Søkeord som gir trafikk med høy besøkstid er gjerne mer relevant. Dersom median og gjennomsnittlig besøkstid avviker mye, kan det tyde på en ujevn fordeling av besøkstid, og det kan være lurt å gjøre ytterligere analyser. Besøkstid kan være misvisende i forhold til at lange besøkstider også kan bety at det er vanskelig å finne frem på nettsiden. Spesielt monopolister og myndigheter bør være oppmerksom på dette, da det kan være situasjoner hvor brukerne MÅ fullføre en oppgave, for eksempel innrapportering av skatt eller søknad om barnehageplass.

Trafikkilder – Traffic sources

Hvordan får du trafikk? Gjennom direkte trafikk (direkte URL, favoritt eller startside), fra søkemotorer, via henvisende lenker eller via kampanjer? Nettsider med stor andel av faste og lojale kunder vil ha høy andel direkte trafikk, mens godt søkemotor-optimaliserte nettsider tenderer til å ha stor andel av søkemotor-trafikk. Anerkjente (fag)nettsider/blogger har gjerne mange henvisende lenker. Selskap med store og vel anvendte mailinglister vil ha stor andel kampanjetrafikk. Det samme gjelder selskap med store annonsebudsjett. En fast bestemt andel av de ulike trafikkildene er ikke noe mål. Dette er en indikator som vil være individuell for hvert nettsted, hvor indikatoren heller benyttes til å se endringer over tid eller finne områder med rom for forbedring eller satsning.

Geografisk fordeling av besøk

Angir fra hvor dine brukere kommer fra. Du kan se etter ulike verdensdeler eller land. I USA er nøyaktigheten ned til postnummer tilgjengelig, mens det i Norge er uvanlig å gå dypere enn fylkesnivå av hensyn til nøyaktigheten i målingene. Geografiske besøk kan typisk brukes til å se skjevheter, finne konsentrasjoner av kunder, vurdere nye steder for øremerket markedsføring. Dette er typisk en indikator som lar seg utmerket kombinere med offline data, for eksempel fysiske butikker og regionale markedsandeler/salg.

Forlatte handlekurver – shopping cart abandonment rate

Angir brukervennligheten i en handlekurvprosess. De beste selskaper har et nivå omkring 40%, mens 60% anses som et greit og overkommelig nivå for de fleste. Denne indikatoren er typisk en indikator på tapt business pga manglende brukervennlighet, og et vanlig sted for de fleste nettbutikker å starte med prosess-optimalisering.

View to Purchase – Hvor mange ganger må brukerne se på varen før de handler

Hvor overbevisende er produktsidene dine, eller hvor stor konkurranse er det i bransjen din, eller selger du varige forbruksgoder, eller tilbyr du forsikring? Trenger brukerne dine lang tid, mange besøk og mange turer innom produktsidene dine før de kjøper. Det gjør salgsprosessen mer komplisert og noe man normalt vil jobbe for å redusere. Kan du tilby rabatter eller salgsutløsende påvirkninger til brukere som har tittet på samme produkt 2 eller 3 ganger?

Hvordan bruke måleparametrene?

En nettside bør typisk ikke ha mer enn 5 måleparametre. Mer enn det gir et uoversiktlig bilde som er vanskelig å overføre til konkrete handlinger. Ulike bransjer og nettsider har imidlertid ulike krav og ønsker. Her er noen eksempler på naturlige måleparametre: 

Nettbanker: KTI, Servicegrad, Unike brukere, Besøkshyppighet, Konverteringsverdier 

Nettbutikker: Unike brukere, trafikkfordeling, konverteringsverdier, konverteringsrate,View to purchase 

Reiseliv: Servicegrad, Geografisk fordeling, Salg, Trafikkfordeling, konverteringsverdier

Måleparametrene har i seg selv liten verdi, og gir ikke så mye mening. Bruk av måleparametre gir mest verdi når de rapporteres jevnlig i forhold til et mål for det måleparametre står for.

Er for eksempel en konverteringsgrad på 20% bra eller dårlig? Hvis vi har et mål om 30% konvertering for denne måleparamtre, sier det oss at vi må jobbe for å forbedre prosessen og konverteringen. Følger vi måleparametrene over tid, for eksempel ukentlig eller månedlig, vil vi kunne se om vi får til en forbedring.

Å måle resultatene skal lede til aksjoner eller tiltak hvis målet ikke nås. Hvis måleparametrene derimot stadig ligger godt over mål, kan det være grunn til å vurdere om man har satt riktig mål.

Å sette mål for måleparametrene er en erfaringsprosess. I starten har man kanskje ikke har noe å sammenlikne med, men man må starte med det beste man har. Etter hvert som man har målt en stund mot de referansepunkter man startet med, får man erfaring og det blir lettere å sette gode og hensiktsmessige mål.

Metode for å finne de gode måleparametre

En god test for måleparametrene er “Hva så?”-testen. Dersom det ikke kommer fram en tydelig anbefalt handling etter tre “Hva så?”, er det ikke et godt måleparameter:

Eksempel: 

Besøkstid Gjennomsnittlig besøkstid har gått fra 1 minutt og 20 sekunder i januar til 1 minutt og 5 sekunder i februar. 

“Hva så?” 
Brukerne våre bruker betydelig mindre tid på sidene våre. 

“Hva så?” 
Det kan bety at de finner innholdet mindre interessant. Alternativt kan det bety at sidene våre er bedre fordi brukerne lettere finner det de er ute etter. Eller det kan bety at endringene er naturlige sesongsvingninger. 

“Hva så?” 
Vi må gjøre ytterligere analyser for å finne ut mer Dette er et typisk eksempel hvor det er vanskelig å vite om resultatet er bra eller dårlig, og som ikke leder til en handlig som støtter opp under bedriftens mål. Dette er ikke en KPI for dette nettstedet.

Eksempel: 

Konverteringer segmentert på type trafikkilder: 
Antall konverteringer fra organisk søketrafikk fra Google har gått dramatisk ned siste to måneder. 

“Hva så?” 
Denne trafikken er viktig for oss fordi gjennomsnittlig ordrebeløp blant disse brukerne er høyest, og de er dermed svært profitable. 

“Hva så?” 
Vi må sette i gang tiltak for å bedre vår SEO ranking på Google. Eksempelet over gir et handlingsrettet svar som er direkte knyttet opp mot det å øke inntjeningen, noe som er et av de overordnede målene i de fleste bedrifter. Dette er et godt måleparameter 

Måleparametrene må være i tråd med forretningsenhetens overordnede mål. En måte å sikre forankring i ledelsen og at man måler de rette tingene, er å benytte følgende metode: 

Visjon:
Før arbeidet med å sette KPIer for nettstedet starter, må de overordnede tankene rundt visjon, forretningsidé og strategi være på plass. Disse må være forankret i toppledelsen. Det må også være noen klare tanker rundt hvordan nettstedet passer inn i strategien. 

Mål: Deretter er det naturlig å jobbe fram SMARTe mål (Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tidsavgrensede), som til sammen sørger for at man når sin strategi. De fleste bedrifter er sammensatte, og vil ha mål som ikke kun dreier seg om hvordan nettstedet presterer. Det kan være mål om å styrke sitt distribusjonsnett, øke inntjening i en geografisk region, eller bedre trivsel på arbeidsplassen. Det skal være tydelig eierskap i organisasjonen til hvert mål. 

Drivere: Drivere er hva som skal til for å oppnå målene, eller hvilke knapper eieren av målet kan trykke på. Hvis målet er å øke inntjening, er noen typiske drivere å øke prisen, effektivisere salgsprosessen, kjøpe inn billigere råvarer, redusere lønnskostnader, osv. 

KPI: KPI er måltallet som forteller om eier av målet har lykkes med å trykke på de rette knappene. Det er knyttet til driverne. Hvis for eksempel en driver er å effektivisere salgsprosessen på nett, kan en KPI være konverteringsgrad. Hvis en driver er å øke salg til eksisterende kunder, er det naturlig å måle gjennomsnittsordre og gjenkjøpsgrad fra nettsidene. For å sikre at KPIene er handlingsrettet, bør følgende spesifiseres:

 • Hvor kommer dataene fra (eks: webanalyse verktøy, salgsstøtte verktøy, faktureringsverktøy)?
 • Hva er baseline?
 • Hva er målet?
 • Gjerne en benchmark opp mot konkurrenter eller sammenlignbare forretningsområder.
 • Hvilke tiltak settes i gang dersom målet ikke nås?
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digtal markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsidenSEO : Valg av søkeord >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SEO rangering : Hva vektlegger Google ?
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • SEO : Konvertering – >> avgjør nettstedets lønnsomhet
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • Add-url : Få nettstedet indeksert i Google
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • SEO mål og aviksanalyser
 • SEO : Valg av søkeord
 • Landingsside
 • Call to action (CTA)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene dine jevnlig
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!