Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 8 av 26 artikler om Selskapsetablering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Å starte på et gründerprosjekt før alle forhold i prosjektet er planlagt grundig på forhånd er GALSKAP!!!

Hvorfor? Svaret er enkelt:

Halve oppskriften på suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil

Det hevder i hvertfall Siegel, Schultz, Ford og Carney i sin bok «Planleggingsledelse». For å underbygge denne påstanden, viser de til amerikansk statistikk. Statistikk som viser at 75% av alle firmaer som går konkurs, gjør det i løpet av sine første 2 – 3 årene på grunn av dårlig planlegging.

I følge Siegel, Schultz, Ford og Carney, er de vanligste årsakene til at nyetablerte bedrifter mislykkes, at de ikke klarer å:

 1. utvikle en dyktig ledelse
 2. skaffe nok kapital
 3. utvikle og markedsføre tilbudet sitt
 4. få til en akseptabel inntjening
 5. takle eksterne påvirkningsforhold.

Noen få blir angrepet av «faktor X». Dvs. det ukjente og uforutsigbare.

Hadde disse bedriften planlagt virksomheten sin bedre, hadde resultatet kanskje også blitt en annen. Dette fordi; planlegger man virksomheten sin, får man en mulighet til å “gjøre tabber på papiret” istedenfor i det virkelige liv, hvor konsekvensene er katastrofale. Unngå å gå konkurs før du får etablert det i markedet ved å unngå å gjøre kjente feil, planlegg virksomheten din på forhånd. Det er halve oppskriften på suksess.

Diagrammet under viser hvordan man kan oppnå suksess, ved å unngå å gjøre feil. Felt nr. 1 – 6 viser hvor de største fiaskofellene statistisk sett ligger. For å klare å skape en levedyktig organisasjon og oppnå suksess, må alle hindringene i felt 1 – 6 overvinnes. Figuren må imidlertid ikke tas bokstavelig når det gjelder feltenes størrelse. I virkeligheten vil de ikke være like store, slik som de er i illustrasjonen til tidligere nevnte forfattere.

Ved å sette opp planer på papir, blir man tvunget til å gå systematisk igjennom alle sidene av prosjektet. Ikke bare gjøre det at man får oversikt over hele prosjektet, men gjør det samtidig lettere å avdekke muligheter og trusler i omgivelsene som man ikke tenkte på selv.

Videre blir det enklere å forklare konseptet for andre som du er avhengig av å få med deg hvis du har noe skriftlig å vise til. Uten skriftlige planer er det nærmest umulig å kommunisere ut dine visjoner, ideer, tanker, planer, målsetninger og handlingsprogrammer. Dernest blir det også vanskelig å måle resultatet, da man ikke har noe definert å måle opp mot. Planene har derfor en ekstrem viktig kommunikativ og kontrollerende funksjon.

Situasjonsanalyse

Før du i det hele tatt begynner å planlegge videre bør du starte med å gjennomføre en grundig situasjonsanalyse av alle forholdene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke din forretningside videre forløp og utfall, slik at du har et fullstendig bilde av situasjonen, markedet, kundene, konkurrentene, lovverket og andre makroomgivelser du vil være avhengig av før du går videre og risikerer å planlegge under feilaktige forutsetninger og antagelser istedenfor fakta. 

I denne sammenheng anbefaler vi at du leser artikkelserien om situasjonsanalysen, hvor dette blir godt igjennom i detalj.

Forretningplan

Den mest grunnleggende planen du må utvikle før du prøver å skaffe deg samarbeidspartnere, investorer eller etablerer et selskap er en grundig gjennomtenkt forretningsplan. 

Forretningsplanen er en overordnet plan for hele selskapet de neste 3-5 årene og trekker dermed opp kursen for selskapet som helhet. 

Ettersom denne planen er så essensiell viser vi til artikkelserien om Forretningsplanen som går igjennom hvordan du utvikler en god forretningsplan for din virksomhet. Et must for alle grundere. 

I de neste artiklene vil vi se nærmere på de fire viktigste områdene som fokuset i forretningsplanen må rettes inn mot.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Selskapsetablering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhetSuksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / entreprenør
 • Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Gründerens 7 faser
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Kapitaliseringfasen : – Hvordan finansiere forretningsideen?
 • Egenkapital
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
 • Investeringsavtaler
 • Vurdering av lånesøknader
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Tillatelser
 • De administrative arbeidsoppgavene