Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For en bedrift som skal anskaffe og distribuere råvarer, produkter og tjenester så er det i all hovedsak to ulike måter å gjennomføre det på. Det etableres enten en sentralisert eller desentralisert anskaffelses- og distribusjonsmodell. De fordelene som følger med sentralisering er i de fleste tilfeller ulemper ved desentralisering, og vise versa (Kovacic et al. 2006).

Sentralisering

En sentralisering av anskaffelser og distribusjon betyr at alle relevante beslutninger for å kjøpe varer, gjøres av et hovedkontor. som har dette som en dedikert oppgave. De faste kostnadene vil synke som følger av mindre, eller ingen duplisering av utstyr og arbeidskraft.

Mest fordelaktig vil det være å ha et sentralisert lager som ligger i nærhet til kundene, slik at man effektivt kan distribuere, dette sørger også for at behovet for sikkerhetslager avtar (Battini et al. 2010).

Fordeler:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss