Domene og webhotell fra OnNet.no

Innovasjon er en flerdimensjonal variabel som må defineres for at begrepet skal gi noen mening. En god start er å skille mellom innovasjonens styrke og retning når vi skal planlegge hvilke innovasjoner vi ønsker å skape gjennom innovasjonsstrategien

Innovasjonens styrke

Når vi snakker om innovasjonens styrke, mener vi hvor store endringer vi forventer at en innovasjon vil gi virksomheten, regnet i kroner og ører. Vi skiller her mellom:

  1. Radikal innovasjon – innovasjoner som skaper grunnleggende endringer i en bransje ved at innovasjonen benytter nye teknologier og/eller kunnskaper som åpner dørene for et skred av andre inkrementelle innovasjoner i kjølvannet. Lyspæren er et eksempel på en radikal innovasjon. Dette er den sterkeste formen for innovasjon som finnes.
  2. Disruptiv innovasjon – innovasjon som skaper store forstyrrelser i en bransje ved at innovasjonen benytter seg av nye forretningsmodeller og/eller teknologi kombinasjoner som ikke tidligere har vært vanlig. Uber og AirBnB er eksempler på disruptive innovasjoner.
  3. Inkrementell innovasjon – trinnvise forbedringer av noe. Dette er den svakeste formen for innovasjon som finnes.

Normalt ønsker vi alle å skape en radikal innovasjon, da dette er de mest lønnsomme, men som regel ender vi opp med å bare skape en inkrementell innovasjon. At vi har det klart for oss hvilken form for innovasjon vi ønsker å skape er viktig, da fremgangsmåten vi benytter oss av for å nå innovasjonsmålet er vesentlig forskjellig.

Innovasjonens retning

Foruten at vi må skille mellom innovasjonens styrke må vi skille mellom innovasjonens retning. Det vil si hvilken vei innovasjonen skal gå.

Innovasjonen kan gjøres internt, hvor vi utvikler selve organisasjonen, eller eksternt, hvor vi utvikler produktene og tjenestene vi tilbyr markedet. Alternativt kan vi velge å kombinasjon av interne og eksterne innovasjoner, hvor målet er å fornye og endre helheten og ikke enkeltkomponentene i verditilbudet eller organisasjonen.

Tre innovasjonsretninger

Vi må dermed skille mellom tre innovasjonsretninger:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss