Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

arbeidstilling

Feil arbeidsstilling skaper skader og sykefravær

Fysisk belastning er en del av vår hverdag, men gjør vi disse feil oppstår slitasjeskader, ulykker og skader over tid som resulterer i sykefravær. Belastning og bevegelse er sunt og nødvendig for alle mennesker, men de kan også skape helseplager og -skader hvis vi blir utsatt for gjentatte belastninger og feilbelastning. Vanlige helseplager er smerte og betennelser (inflammasjon) i ledd, leddbånd, slimposer, sener og i muskulatur. Vi ønsker derfor å fjerne gjentatte slitasjebelastninger og alle feilbelastninger på arbeidsplassen så langt det lar seg gjøre.

Spesielt uheldig er arbeidsstillinger over tid som er preget av arbeid:

  • i fremoverbøyd stilling
  • i bøyde og vridde stillinger
  • med skjev belastning
  • i stor avstand fra kroppen
  • over skulderhøyde eller under knehøyde
  • med kroppen i en ustø stilling

Slitasjeskader oppstår spesielt i yrker der det foregår tungt og ensformig arbeid med uheldige arbeidsstillinger. Dette medfører som regel før eller senere til  behandlingskostnader og til tilslutt sykefravær eller at ansatte blir ufør.  

Uansett hva slags formål en virksomhet har, skal arbeidsplassen utformes slik at det totale arbeidsmiljøet blir forsvarlig og arbeidsplassen tilpasset mennesket. 

Feilbelastninger som følge av uhensiktsmessige arbeidsstillinger og uheldige løft o.l. er hyppige årsaker til belastningslidelser og lange sykefravær. I mange tilfeller vil dette måtte medføre løsninger som gjør det mulig å tilpasse den enkelte arbeidsplass etter den enkelte arbeidstakers fysiske forutsetninger. Det vises i denne forbindelse til at arbeidsmiljøloven § 13 gir bestemmelser som skal sikre at også yrkeshemmede skal kunne arbeide i virksomheten.

Lovverket sier at virksomheten skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og arbeidsutstyrets tilpasning til arbeidsplassen.

Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker, uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse, heter det i veiledningen fra Arbeidstilsynet.

Ved valg av maskiner og utstyr skal man påse at betjeningpaneler, herunder pedaler, spaker og ratt har en logisk plassering og at dette sammen med maskinens/utstyrets generelle utforming gir mulighet for gode arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser.

Ergonomiske prinsipper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss