Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Utarbeidelse av et fremtidsregnskap er det tredje steget i en fundamental analyse, og utarbeides for å finne en fundamental verdi på egenkapitalen til selskapet.

Utarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnskapanalysen.

Mangler man kvalitativ sammenligningsgrunnlag med bransjen generelt kan vi estimert budsjettdriverne ut fra selskapets historiske utvikling i analyseperioden, samt innsikten fra den strategiske analysen. 

Til nå har vi analysert de underliggende økonomiske forholdene, gjennomført strategisk regnskapanalyse og fått en innsikt i risikoen og lønnsomheten til selskapet og bransjen.

Valg av tidshorisont for fremtidsregnskapet

Det neste blir nå å utarbeide budsjetterte tall til horisonten T, deretter fremskrivning etter horisonten og å finne fremtidige avkastningskrav over budsjettperioden.  Til slutt gjennomføres en fremskriving etter horisonten T. Fremtidsregnskapet til selskapet blir dermed bestående av en budsjetteringsperiode og en fremskrivingsperiode. Budsjetteringsperioden vil fungere som et bindeledd mellom dagens regnskap og frem til perioden da selskapet forventes å være i konstant vekst.


Budsjettering basert på de viktigste verdidriverne

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss