Crowdfunding


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 18 av 27 artikler om Finansiering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Har du en forretningside du trenger å få finansiert? Løsningen kan da kaskje  være “Crowdfunding”. Crowdfunding har blitt en vanlig måte å få finansiert den tidlige fasen i innovative prosjekter og selskaper.

Hva er crowdfunding?

Folkefinansiering (engelsk: «crowdfunding») er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser, da ofte under begrepet «crowdsourcing». Det kan være enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har tatt initiativ til prosjektet eller aksjonen som publiseres og deles på internett via sosiale medier

I 2015 ble det anslått at det på verdensbasis ble hentet inn over 34 milliarder dollar gjennom crowdfunding. Bare crowdfundingstjenesten Kickstarter fikk i overkant 2 millioner mennesker til å finansierte 18.000 prosjekter med totalt $300 millioner i 2014.

Crowdfunding har blitt brukt til å finansiere et bredt spekter av prosjekter, alt fra katastrofehjelp ved flom og jordskjelv, fans som finansierer sine favorittartister og kunstnere, til politiske kampanjer, turer for det lokale skolekorpset, medisinske utgifter, oppstart av små bedrifter og produksjon av gratis programvare.

Tanken er at mannen i gata fra overalt i verden skal få anledning til å sponse utviklingen av ambisiøse ideer de gjerne skulle sett på markedet. Idehaveren får finansiell støtte og må gi noe annet tilbake, f.eks. i form av signert prosjektskisse/utgivelse eller lignende.

Hvordan samle inn penger gjennom crowdfunding?

Først må du velge hvilken crowdfundingtjeneste  dun ønsker å benytte. Her begynner det å bli mange å velge i, under er et lite utvalg:

Kickstarter: Største side per i dag, med veldig mange prosjekter
Indiegogo: Er en av toppsidene, Kickstarters største konkurrent
Fundedbyme: Fokus på entreprenørskap
Fønd: Norsk crowdfundingstjeneste

Definer ditt prosjekt:

Kickstarter School har satt opp liste på åtte steg for hvordan man lager et fabelaktig crowdfundingprosjekt, disse stegene inkluderer:

1. Definer hva du ønsker å gjennomføre
2. Bestem deg for hva du vil gi tilbake til dine sponsorer
3. Sett deg en finansiell målsetning, hvor mye trenger du får å få prosjektet av bakken?
4. Lag en killer introduksjonsvideo
5. Tweak på prosjektskissen din til den er (så å si) perfekt
6. Promoter prosjektet ditt!
7. Gi publikum og støttespillerne prosjektoppdateringer
8. Gjennomfør det du har sagt du skal gjøre, og gi tilbake til dine sponsorer

Crowdfunder strategier

Det er mange forskjellige strategier når man crowdfunder

 • “Alt eller ingenting”. Her setter man en tidsfrist for et gitt innsamlingsbeløp som er det beløpet man trenger for å kunne gjennomføre prosjektet. Når man ikke målet innen tidsfristen, får alle som har bidratt pengene tilbake.
 • “Behold det du får”. Her setter man også en frist men man beholder alle pengene man får inn.
 • Variasjoner av de over: Med eller uten tidsfrist, flere delmål med forskjellige belønninger.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)Venner og bekjente som investor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Finansiering av selskapet
 • Investeringsavtale
 • Egenkapital
 • Emisjon
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Vurdering av lånesøknader
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Potensielle investorer
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Crowdfunding
 • Venner og bekjente som investor
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelsesfasen til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontaktfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet