agenturer.no

Gantt – diagrammet er en annen måte å fremstille terminplanleggingen på. Her fremstilles de planlagte aktivitetene langs den ene aksen med tykke streker. Lengden på strekene angir varighetene på aktiviteten langs den andre aksen.

Diagrammet viser alle planlagte oppgaver i et prosjekt, når oppgavene etter planen skal utføres, og hvor lang tid man regner med at hver oppgave vil ta. Etter hvert som prosjektet skrider fram er det vanlig å markere oppgaver som er utført i diagrammet. Gantt-diagram kan vise antall personer koblet til hver oppgave og hvem som har ansvar for hver del. Diagrammet kan også knyttes opp til utgiftsberegning.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg