Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Lagerstyring er planlegging og kontroll av lagringsaktiviteter og lagernivåer. Lagerstyringen inkluderer styring av de totale lagerinvesteringene, modeller for å bestemme bestillingsmengder og sikkerhetslagre, valg av servicenivåer og utviklingen av en servicestrategi. Kort sagt går det ut på å dimensjonere lager, sikre datanøyaktighet, utforme bestillingsrutiner, gjennomføring av bestillinger og oppfølging av lager og lagernivåer.

Man måler blant annet lagerdekning og lageromsetningshastigheten. To begreper som kan defineres slik:

Lagerdekning er en angivelse av:

hvor lenge den lagerbeholdningen vi har for øyeblikket vil kunne dekke etterspørselen.

Lageromsetningshastigheten angir:

hvor mange ganger per år lagerbeholdningen skiftes ut.

For å beholde sine kunder må en bedrift yte den servicen en kunde forventer, og for å skille seg ut fra sine konkurrenter og skape kundelojalitet, er den kanskje nødt til å overstige disse. Det er derfor viktig at bedriften kommer frem til hvilken servicestrategi som vil være mest gunstig, og hvilke servicenivåer vil hjelpe bedriften å nå disse.

Omløpshastighet

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss